Jessica den Outer

Jessica-picture

Jessica den Outer is 23 jaar oud en Earth-centered Law Expert

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

De mens staat boven de Natuur. Wij bezitten de Natuur en gebruiken het als een object dat bedrijven kunnen uitbuiten voor winstgevende activiteiten. Dit is waar onze kapitalistische samenleving op is gebaseerd. Huidige ontwikkelingen laten zien dat dit niet houdbaar is.

Daarom ben ik een pionier in de ‘Rights of Nature’ beweging. Kort en bondig gezegd staat deze beweging voor het erkennen van een rechtspersoon status voor de Natuur. Echter gaat dit veel verder dan puur een juridisch concept. De Natuur krijgt een stem en kan daarbij direct haar rechten waarborgen in activiteiten die haar welzijn aantasten.

Enerzijds onderzoek en breng ik ontwikkelingen van de hele wereld in kaart op het gebied van Rights of Nature voor de Verenigde Naties. Van de eerste kleine gemeenschap in Amerika die het dumpen van chemisch afval als een schending van Rights of Nature beschouwde, tot Ecuador die de rechten voor Moeder Aarde opnam in haar grondwet in 2009 en anno 2020 ruim 17 landen die Rights of Nature promoten.

Daarnaast promoot ik Rights of Nature niet alleen om de beweging verder te helpen, maar om mensen te inspireren tot een andere kijk op de Natuur. Ik probeer een harmonisch wereldbeeld te scheppen waarin wij mensen realiseren dat wij slechts een onderdeel van het geheel zijn. Eigenlijk laat ik mensen een andere relatie met de Natuur opbouwen; een waarin wij Moeder Aarde respecteren om het feit dat zij er is, niet simpelweg omdat zij ons geeft.

Doel

Wat geheel onschuldig begon met een onderzoek voor mijn Master scriptie in 2017, is uitgegroeid tot erkenning van de Verenigde Naties van mijn expertise op het gebied van Rights of Nature. Eind 2019 ben ik als expert aangewezen op het gebied van Earth-centered Law (Rights of Nature) als één van de jongste twaalf ‘young professionals’. Mijn grootste highlight is dat mijn onderzoek naar de Rights of Nature beweging binnen Nederland is opgenomen in het rapport van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2018.

Naast mijn werk voor de Verenigde Naties heb ik duizenden mensen online en offline geïnspireerd. Ik geef lezingen, interviews en panel-bijdragen en schrijf bijvoorbeeld artikelen over de relatie tussen Rights of Nature en klimaat rechtszaken. Daarnaast faciliteer en participeer ik in grote evenementen. Ik zorg ervoor dat Rights of Nature bij kleine en grote organisaties een agenda punt wordt. Momenteel richt ik mij op de participatie van jongeren in deze beweging. Ik connect met klimaatbewuste jongeren, om hen de Rights of Nature als een tool aan te reiken dat gebruikt kan worden om systeem verandering teweeg te brengen.

Actief bij

United Nations Harmony with Nature Programme

Rol binnen initiatief

Het United Nations Harmony with Nature programme beschikt over een pool van experts van verschillende disciplines, bijvoorbeeld uit biologie, economie en rechten die een bijdrage leveren aan het onderzoek naar een duurzame samenleving in ‘Harmony with Nature’. Een manier die leven in Harmony with Nature promoot is Rights of Nature. Als expert op dat gebied lever ik jaarlijks een bijdrage aan het identificeren van ontwikkelingen van Rights of Nature bewegingen. Dit doe ik bijvoorbeeld ook voor Nederland.

Vanuit welke rol

Young professional