Jesper Feenstra

MM__n2

Jesper Feenstra is 27 jaar oud en Natuurverbeteraar

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Werkzaam voor stichting upavana.org - een stichting die zich inzet om onbenutte of onderbenutte gronden in Nederland een meer natuurlijke bestemming te geven. Tevens werkzaam voor hemelsenatuur.nl en Springtij Forum, Terschelling. Bij Hemelse natuur zet ik me in om de scheiding tussen mens en natuur te verkleinen door hemelse tuinen te ontwerpen die ruimte geven aan meer biodiversiteit, voedselproductie, inspiratie, ontspanning en educatie. Hemelse natuur brengt mensen uit de lokale gemeenschap rondom de tuinen samen om zorg te dragen voor de tuinen, zodat zij er samen de vruchten van te plukken.
Als ZZP'er heb ik verder gewerkt op het gebied van de circulaire economie voor met name MVO Nederland en in de organisatie van het Circular Economy Boostcamp 2015. Tevens enkele weken tot maanden per jaar bezig met ecosysteemherstel in Spanje.

Doel

In Noord-Holland werken we met Hemelse Natuur en Upavana mee aan een van onze eerste natuurtuinen van ongeveer 5 hectare. Tevens zetten we op dit moment onze eigen Hemelse Tuin op, op de Veluwe.
In Spanje meegewerkt aan het opzetten van een instituut(je) dat zich bezighoudt met ecosysteemherstel en permacultuur.

Actief bij

Hemelse Natuur / Upavana

Rol binnen initiatief

Mijn bijdrage aan de start-up zit voornamelijk in het bewaken en verbeteren van ons (strategische) concept, en het communiceren daarvan. Ik werk verder als projectmanager aan het in goede banen leiden van de ontwerp en samenwerkingsprocessen.
Ik zie het als mijn doel/missie om de meest essentiele principes en werkingen van de natuur waar mensen zich vaak niet meer bewust van zijn, te verduidelijken voor geinteresseerden, projectpartners en klanten. Want: de natuur is de basis van alles.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.hemelsenatuur.nl