Jesper Elzinga

jesper.elzinga

Jesper Elzinga is 31 jaar oud en Environmental Engineer

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Sinds mijn stage als aquatisch ecoloog in 2013 ben ik als Environmental Engineer werkzaam bij Van Oord. Van Oord is een bedrijf wat specialiseert in de bouw van marine infrastructuur zoals havens, kanalen en offshore windparken. Vanuit mijn activiteiten zet ik mijn kennis in voor milieu en duurzaamheidsaspecten binnen ons bedrijf. Dit kan binnen tenders en lopende waterbouwprojecten zijn, maar ook onderzoeksvragen en initiatieven. Als eerste stap maak ik een analyse van de eisen omtrent onze projecten. Ik bekijk duurzaamheidsvraagstukken vaak vanuit ‘behoudsbril’ of een ‘creatiebril’. Het onderwatergeluid van het installeren van offshore windparken kan bijvoorbeeld behoorlijke impact hebben op het onderwaterleven. Hierbij onderzoek ik hoe we de werkzaamheden zo kunnen uitvoeren om het bestaande te behouden, maar zoek ik tevens naar kansen om met onze werkzaamheden toe te voegen op duurzaamheidsvlak. Zo kunnen offshore windparken functioneren als bronnen van natuurherstel. Dit soort herstel wordt dan weer tot een hoger niveau getild door de introductie van levende soorten zoals oesters bij windparken Luchterduinen en Borssele 3-4 en 5. Synergie is ook mogelijk bij andere werkzaamheden. Zo zouden onze schepen mogelijk ook kunnen worden gebuikt voor koraalrifherstel. Door actief te zoeken naar dit soort kansen heb ik al vele mooie duurzaamheidsinitiatieven weten te bewerkstelligen. Deze initiatieven deel ik via externe en interne presentaties en in wetenschappelijke artikelen.

Doel

Mijn rol bestaat uit het tastbaar maken van duurzaamheid en stimuleren van creatief denken om goede initiatieven van de grond te krijgen.
Vanuit onze NoiseDesk sta ik aan de basis van de geluidsaanpak voor alle windprojecten van Van Oord en pak ik natuurbehoud omtrent onderwatergeluid op. Met ons intern ontwikkeld model schat ik onderwatergeluid gedurende offshore wind installatie in. Door slimme combinaties van dempingssystemen verlagen we onderwatergeluid.
Naast het behouden van natuur focus ik ook op het creëren van natuur. Mijn eerste 4 jaar bij Van Oord ben ik full-time bezig geweest met (koraal)rifbouw met onze ReefGuard. Hier heb ik gewerkt aan rifbouw aan de westkust van Australië en de Bahama’s met als kroonstuk het gebruik van commerciële pomptechnieken om koraallarven naar beschadigde delen van Great Barrier Reef te verplaatsen.
Soortgelijke synergiën onderzoek en vind ik ook binnen offshore wind. Vorig jaar heb ik soortenrijkdom onderzocht in vier windparken met Van Oord steenbestortingen door een videobeelden. Dit vergelijken we met locaties waar actief rifbouwende soorten zoals oesters zijn uitgeplaatst en zoeken we uit hoe wij de natuur het beste kunnen stimule

Actief bij

Van Oord Dredging and Marine Contractors

Rol binnen initiatief

Mijn bijdrage binnen de omschreven initiatieven bestaat zowel uit het opstarten en het daadwerkelijke verder helpen en uitvoeren. Mijn afdeling, Environmental Engineering, functioneert als kennisorgaan op milieu, sociaal en duurzaamheidsvlak en ik ben een verbindende en drijvende kracht binnen projecten en clusters. Sinds kort ben ik ook de coördinator van deze afdeling. Deze nieuwe rol houdt in dat alle aanvragen voor milieu en sociaal gerelateerde aspecten aan mij gericht worden. Aan de hand van de vraagstukken kijk ik welke van onze professionals uit het juiste hout gesneden zijn voor een klus. Vanuit mijn rol kan ik hen stimuleren om de behouds- en creëerbril voor duurzaamheid op te zetten en zo nog meer reikwijdte te hebben en draagvlak te creëren voor duurzaamheid binnen ons bedrijf.

Vanuit welke rol

Young professional