Jennifer Bloemberg-Issa

jennifer

Jennifer Bloemberg-Issa is 32 jaar oud en Gemeenteraadslid PvdD

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Sinds maart 2018 ben ik gemeenteraadslid in Amsterdam. Ik wil de wereld verbeteren en begin hiermee in mijn eigen stad door natuur te beschermen en duurzame initiatieven te stimuleren.

Doel

Als raadslid met de portefeuilles ruimtelijke ordening, zorg en onderwijs probeer ik duurzaamheid overal bij te betrekken. In de gemeenteraad heb ik voor elkaar gekregen dat er steeds meer aandacht is voor biodiversiteit en natuurwaarden in de stad. Dankzij een van mijn voorstellen wordt onderzocht of gebieden in de nieuwbouwwijk de Sluisbuurt ook de status Hoofdgroenstructuur kunnen krijgen. Daarmee wordt het groen in de toekomst beter beschermd.
Ook worden op mijn initiatief mogelijkheden bekeken om pleinen van voortgezet onderwijs en MBO scholen te vergroenen. Dit is niet alleen goed voor de natuurbeleving en gezondheid van de leerlingen, het draagt ook nog eens bij aan de klimaatadaptatie van de stad.
Na een van mijn aangenomen moties wordt gekeken hoe schoolkantines duurzamer, gezonder en diervriendelijker kunnen worden. Ook heeft de gemeenteraad zich achter mijn voorstel geschaard om te kijken of meer schooltuinen dichtbij scholen gerealiseerd kunnen worden, die bovendien niet ten koste gaan van bestaande natuur. Hierdoor worden mogelijke belemmeringen voor schooltuinwerk weggenomen.

Actief bij

Amsterdam

Rol binnen initiatief

Ik vind dat in een stad als Amsterdam de belangen van de kwetsbaren, mens en dier, meer beschermd moeten worden tegen het vermeende recht van de sterkste. Bij veel plannen op het gebied van ruimtelijke ordening betekent dit dat het groen beschermd moet worden: voor dieren is het hun leefgebied en voor mensen is het gezond. Dit doe ik door vragen te stellen als uit onderzoek blijkt dat het groen is afgenomen, door in debatten over het onderwijs ook te vragen naar groene schoolpleinen of schooltuinen, en door beleid bloot te leggen dat in onze ogen niet duurzaam is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vervanging van natuurgras sportvelden door kunstgrasvelden. Doordat de gemeente deze velden blijft meerekenen als 'groen', ontstaat er een vertekend beeld van de hoeveelheid groen in de stad.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl