Jamaica den Heijer

02C743F7-578D-43F6-9976-278655C31151

Jamaica den Heijer is 31 jaar oud en Innovatie- en duurzaamheidsmanager

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

ik heb binnen Heijmans diverse projecten opgezet rondom duurzaamheid en zoek continu zowel intern als extern naar nieuwe samenwerkingen, zowel met ketenpartners als onderwijsinstellingen. Het doel is verduurzamen op systeemniveau: van circulair naar biobased, van fossiel naar hernieuwbaar en klimaat adaptief. Ik help de organisatie met het bepalen van een visie en denk mee in strategische keuzes, uiteindelijk denk ik mee in projecten die hieruit voort komen: hoe komen we tot circulair beton, verduurzamen van specialismen en asset management, verduurzamen van het bedrijf (practise what you preach), zowel het hoofdkantoor als de regio’s en werk ik met o.a. TNO en Cirkelstad nauw samen in de NWA call ‘Opcirkelen in de Bouw’. Verder zoek ik actief de samenwerking met de UU, HAN, WUR e.a. om samen met het onderwijs te versnellen op diverse thema’s.

Doel

Ik heb onlangs een mooi boekje en poster gemaakt over verduurzamen binnen Heijmans Infra om te werken aan de bewustwording (zowel intern als extern) van wat we al kunnen. Daarnaast een lunchlezing biomimicry verzorgd, een workshop georganiseerd over biomimicry en biophilic design, de KVK challenge meegedaan rondom bermgras (zelfs eenvandaag gehaald), bijgedragen aan diverse rapporten, strategiedocumenten ed rondom verduurzamen/projecten etc. Diverse procesdocumenten opgesteld om duurzaamheid in de organisatie te embedden.

Actief bij

Heijmans

Rol binnen initiatief

Ik ben een echte verandermanager met grote affiniteit voor duurzaamheid. Ik volg alle ontwikkelingen rondom energie, circulariteit, klimaat adaptatie en biodiversiteit op de voet en probeer dit te vertalen naar concrete ambities voor het bedrijf. Samen met collega’s en ketenpartners werken we aan deze ambities in pilot projecten met het oog op opschaling. Door de grote transitie en de diversiteit aan onderwerpen probeer ik altijd een paar stappen vooruit te lopen, en collega’s hierin mee te nemen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.heijmans.nl/media/filer_public/08/2c/082ce1ad-17df-497a-a69b-f480c251c9a6/de_weg_naar_een_circulaire_economie_def.pdf