Jaimy Nijnens

JN-Techchill

Jaimy Nijnens is 25 jaar oud en Circular Young Professional

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

In de afgelopen 1,5 jaar heb ik mij vanuit YSE volledig ingezet om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Ik zie de circulaire economie als hét economische model om op de lange termijn een duurzame samenleving op te bouwen. Daarnaast inspireert het mij dat door circulariteit impact en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan.

In mijn huidige opdracht bij Philips onderzoek ik wat de rol van digitalisering is in de opschaling van de circulaire economie binnen Philips. Mijn doel is om de kracht van digitalisering inzetten om meer circulaire businessmodellen te generen en hier medewerkers mee te activeren om in hun werk mee aan de slag te gaan.

Ik zie digitalisering als een van de belangrijkste bijdragers voor de transitie naar een circulaire economie. Het gaat ons mogelijkheden bieden in track en trace van onderdelen, keten denken met behulp van blockchain, het mogelijk maken van vraag en aanbod platforms en nieuwe businessmodellen als product as a service.

Naar deze onderwerpen heb ik in de afgelopen maanden onderzoek gedaan door literatuuronderzoek te doen en verschillende ICT bedrijven te interviewen.

Momenteel ben ik net klaar met het verwerken van deze bevindingen in een position paper en ben ik daarnaast ‘circular superheroes’ aan het activeren, medewerkers met een software achtergrond binnen Philips die ambassadeurs worden van dit traject.

De volgende plek waar ik aan de slag ga is bij Schiphol. Daar ga ik helpen een gehele vertrekhal circulair te maken, door gebruik te maken van het gras dat op de velden om het vliegveld heen groeit waar allerlei materiaal van is te maken.

Doel

In mijn eerste opdracht was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de verbouwing van C-Bèta, een circulaire hotspot om te werken, exposeren en evenementen te houden. Concreet resulteerde dit in een compleet circulair gerenoveerd gebouw, met 20+ leveranciers voor circulaire producten en diensten (afsluiten van circulaire contracten) en een tiental events.

Vervolgens mocht ik aan de slag bij C-creators, hier was ik verantwoordelijk voor het organiseren van masterclasses op het gebied van circulair bouwen en medeverantwoordelijk voor het begeleiden van projecten op dit thema met partners als de gemeente Haarlemmermeer, Breman Installatietechnieken en Schiphol. Onderwerpen: modulair bouwen, circulaire aanbestedingen, circulair inkopen, LCA’s, materialenpaspoort etc.

Ik wil deze kennis zoveel mogelijk delen, dus schrijf ik hier artikelen over en deel ik deze inzichten op podia. Daarnaast heb ik dit jaar met YSE collega’s Circular NOW! georganiseerd, een kennisevent met 150+ bezoekers en inspirerende sprekers en workshops. Momenteel ben ik bezig met de ontwikkeling van een college op het gebied van circulaire economie voor basisschoolkinderen.

Actief bij

YSE

Rol binnen initiatief

Tijdens het traineeship heb ik een rol als projectmanager gehad bij projecten bij vijf verschillende bedrijven die circulaire vraagstukken en uitdagingen hebben.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://yse.nl/