Iris van Wanrooij

iris

Iris van Wanrooij is 31 jaar oud en Program Manager CSR

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

EMMA is een Nederlandse producent van veiligheids- en werkschoenen. EMMA biedt veilige en gecertificeerde voetbescherming voor iedereen, inclusief mensen met voetafwijkingen. Dit doen we al sinds 1931, toen we als sociale werkvoorziening zijn ontstaan voor invalide mijnwerkers. Vandaag de dag hebben we nog steeds meer dan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Inclusiviteit zit daardoor al sinds de oorsprong in het DNA van de organisatie. Duurzaam ondernemen was daardoor voor EMMA een logische volgende stap. Ik ben verantwoordelijk voor het volledige programma EMMA's Positive Footprint. Ik werk binnen het programma uiteraard samen met projectleiders en andere collega's. Dit programma omvat 6 projecten:

1. Duurzaamheid borgen in het DNA van de organisatie.
2. Duurzame supply chain.
3. Duurzame bedrijfsvoering en productie in onze fabriek in Kerkrade.
4. The Game Changer (externe communicatie omtrent EMMA's duurzame activiteiten, waaronder ook ons jaarlijkse Sustainability Report, lidmaatschappen van duurzame netwerken en presentaties voor klanten en andere belanghebbenden).
5. De duurzame en circulaire collectie (materialenpaspoort, veilige en recyclebare materialen).
6. Het circulaire systeem (retourlogistiek, ontmanteling van gedragen schoenen, hergebruik van materialen, nieuwe businessmodellen en het gebruik van Cirmar, een datasysteem voor de circulaire economie waarin ook onze bijdragen aan de Sustainable Development Goals bijgehouden worden).

Doel

PRODUCTIE:
- 1252 zonnepanelen reeds geïnstalleerd.
- Hergebruik van polyurethaanafval uit onze fabriek in isolatiemateriaal (27.478 kg in 2019)
- Compliance documenten: Chemische compliance (Restricted Substances List, ABC-X analyse), Code of Conduct, leveranciersbeoordelingen, ISO 9001, ISO 14001.

IMPACT:
- Als enige schoenenproducent in 2019 toegetreden tot Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit betekent dat wij verplicht risico's in onze keten omtrent arbeidsomstandigheden en milieu in kaart brengen en hier continu verbeteringen in aanbrengen. We worden beoordeeld door de SER.

COLLECTIE:
- Alle materialen in kaart op leverancier,- component- én grondstofniveau
- Materialen voldoen aan criteria voor material health en material recuperation en hebben een materialenpaspoort
- 100% PVC-vrije productie
- Slijtvastere materialen
-100% van het leer dat we gebruiken is afkomstig van leerlooierijen die Leather Working Group een Gold-beoordeling gaf. Leerafval wordt verwerkt tot mest
- Duurzamere alternatieven voor materialen
- Materialen met recycled content (recycled PET, recycled PU schuim)
- Retourlogistiek
- Implementatie Cirmar
- 2 Sustainability reports

Actief bij

EMMA Safety Footwear

Rol binnen initiatief

Ik ben de aanjager voor het programma EMMA's Positive Footprint. Ik heb een coördinerende rol voor alle activiteiten binnen het programma. Elk project heeft een projectleider waarmee ik voor diverse taken nauw samenwerk om onze doelstellingen te behalen. Ik ben veel in contact met leveranciers, klanten en andere stakeholders. Ik ben de contactpersoon voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Ik heb een leidende rol op het gebied van interne en externe communicatie over EMMA's duurzame activiteiten. Daarnaast maak ik deel uit van een projectteam omtrent retourlogistiek, ontmanteling en volgende gebruikstoepassingen, waarin taken verdeeld worden. De belangrijkste mijlpaal is dat alle materialen van de 90 modellen in kaart zijn gebracht en dit veilige en recyclebare materialen zijn.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.emmasafetyfootwear.com