Iris Grobben

Iris

Iris Grobben is 26 jaar oud en Adviseur Duurzaamheid

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Iris Grobben, adviseur duurzaamheid en circulaire economie bij Dr2 New Economy, zet zich meer dan fulltime in voor een ecologisch duurzame, eerlijke en sterkere economie. Als adviseur is Iris betrokken bij projecten in (onder andere) de bouw en is zij continu in gesprek met overheid en bedrijfsleven om concrete impact te realiseren. Zo was ze voor de provincie Noord-Holland circulaire ketenregisseur voor een prijswinnend sloopproject waarbij 7km houten gordingen zijn gered van de verbrandingsoven uit een oude tramremise. Tijdens dit project heeft zij gesprekken begeleid met slopers, architecten, aannemers en zagerijen om een circulaire houtketen te realiseren en met de bedrijven een gezamenlijke business case te ontwikkelen.

Daarnaast werkt Iris in het kernteam van CIRCO als lead Decentrale overheden en zorgt zij samen met de twaalf provincies voor de realisatie van workshops (tracks) voor meer dan 1000 deelnemers in Circulaire Business & Design door heel Nederland. Bovendien was Iris betrokken bij de realisatie van het overlegorgaan IPO Regiegroep circulaire economie en heeft zij bijgedragen aan een betere beleidsafstemming tussen de twaalf Nederlandse provincies. Iris is een echte verbinder en weet met zowel bedrijfsleven als overheid de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Doel

Iris is een van de initiatiefnemers geweest in de realisatie van een circulaire houtketenproject in de Provincie Noord-Holland. In dit project heeft zij met tientallen slopers, architecten, aannemers en zagerijen gesproken en daaruit verschillende circulaire kansen geidentificeerd. Een van deze kansen, het hergebruiken van houten balken uit de sloop, is daadwerkelijk uitgevoerd en bekroond met de Circular Award Public in 2020. In dit project is 7 kilometers aan houten gordingen selectief gesloopt en voorbereid voor direct hergebruik.

Iris is onderdeel van het kernteam van Kraak de crisis. Samen met het team is het gelukt om in 2 maanden tijd Nederlands grootste crowdsourcing in beweging te zetten tijdens de coronacrisis. Hierin heeft Iris bijgedragen aan het ophalen van bijna 300 markt initiatieven en hun plan voor een sterker, socialer en duurzamer Nederland. Daarnaast is in die twee maanden tijd €40.000,- aan funding en €250.000,- aan werkuren ingezet door het aantrekken van verschillende partners.

Actief bij

Dr2 New Economy

Rol binnen initiatief

Iris is al vanaf een zeer vroeg stadium betrokken bij Dr2 New Economy en werkt full time voor het bureau sinds haar afstuderen in december 2018. Als adviseur is zij momenteel kern van het team en legt zij de strategische lijnen uit van het advies en programmabureau om in een schaalbaar model van advies en strategische implementatie trajecten zoveel mogelijk impact te realiseren. Iris is een echte verbinder en weet met zowel bedrijfsleven als overheid de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Waar conflict is of lijkt te ontstaan weet zij bruggen te bouwen en er voor te zorgen dat er een gezamenlijk doel kan worden gevonden waar aan gewerkt kan worden.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://dr2neweconomy.com/employee/iris-grobben/