Ingelou Sybrandij

ingelou

Ingelou Sybrandij is 28 jaar oud en Coordinator

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Ingelou is Coördinator Duurzaamheid van de politie. De politie kan als organisatie een enorme bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Zij bezit 14.000 auto’s waarmee zo’n 520 miljoen km per jaar wordt gereden. Het vastgoed omvat 1,7 miljoen m2. Per jaar wordt er voor € 2,1 miljard aan inkopen gedaan. Daarnaast is de politie de grootste werkgever van Nederland met 69.000 top collega’s. Stel je eens voor als dat op een duurzame, circulaire manier wordt ingericht; die impact is gigantisch. Ingelou is samen met haar team verantwoordelijk voor een programma dat ervoor moet zorgen dat de politie een duurzame organisatie wordt

Doel

In twee jaar tijd heeft Ingelou ervoor gezorgd dat de politie van een organisatie waar slechts incidenteel duurzaamheidsinitiatieven waren, geëvolueerd is naar een organisatie die over de volle breedte wil verduurzamen. Daarbij is het haar gelukt dat de politie haar duurzaamheidsambities heeft geformuleerd en deze op belangrijke terreinen als huisvesting en mobiliteit in routekaarten heeft uitgewerkt. Deze worden nu concreet gemaakt in de uitvoering. Voor onderdelen als ICT, politiemiddelen en duurzame inzetbaarheid zijn er routekaarten in voorbereiding. Daarbij heeft zij bereikt dat zowel op de werkvloer, als bij het management, de medezeggenschap en de politieke leiding hiervoor groot draagvlak is ontstaan. De wijze waarop de afgelopen twee jaar duurzaamheid is opgepakt wordt binnen de politie als een goed en inspirerend voorbeeld gezien. Vooral hoe vraagstukken op een effectieve en integrale wijze kunnen worden opgepakt. Zeker gezien de complexiteit van een grote uitvoeringsorganisatie als de politie.

Actief bij

De politie

Rol binnen initiatief

Ingelou is coördinator van het team duurzaamheid. Ze is verantwoordelijk voor de opbouw, inrichting en verbreding van het knooppunt Duurzaamheid, de facilitator van duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de verduurzaming van de gehele politie, wat zowel de beleidsvorming, de (politieke) besluitvorming als de uitwerking daarvan omvat. Tevens is haar team verantwoordelijk voor het bevorderen en ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven vanuit de werkvloer en het ondersteunen van de verduurzaming van de operationele processen binnen de organisatie.

Vanuit welke rol

Young professional