Indra den Bakker

Het portret bureau

Indra den Bakker is 28 jaar oud en Co-founder

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

In 2017 hebben Anniek en ik samen 20tree.ai opgericht met als doel de ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie, satelliet beelden en rekenkracht te combineren om inzichten te creëren in natuurlijke bronnen van onze planeet. Voorbeelden hiervan zijn:
- in een vroeg stadium detecteren van ontbossing, zoals illegale houtkap
- verduurzamen van bosbouw en landbouw

In de laatste jaren hebben we enorme vooruitgang geboekt in de kunstmatige intelligentie en zijn tegelijkertijd een record aantal satellieten de ruimte in gestuurd. Hierdoor zijn we nu in staat om de gehele planeet dagelijks te monitoren met een hoge resolutie.

Doel

Als een van de winnaars van de DigitalGlobe Sustainability Challenge monitoren wij de Cerrado in Brazilië, een gebied van 2 miljoen km2. Hierbij kijken wij naar ontbossing, de redenen en consequenties van ontbossing en alle gerelateerde inzichten op het gebied van landgebruik. Door het gebruik van hoge resolutie satelliet beelden zijn wij instaat om met grote precisie op een gedetailleerd niveau bruikbare inzichten te creëren.

Daarnaast werkt 20tree.ai samen met bosbouwbedrijven die wij voorzien van inzichten om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare natuurlijke bronnen en zo minder impact te hebben op de natuur. Zo monitoren wij bijvoorbeeld de kans op bosbranden en kunnen wij insectenplagen in een vroeg stadium detecteren waardoor deze lokaal bestrijd kunnen worden.

Voor certificeerders monitoren wij grote gebieden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Dit heeft twee functies. Allereerst, om inzichtelijk te maken of de lokale boeren zich houden aan de eisen van duurzame landbouw. Tegelijkertijd voorzien wij deze boeren van inzichten die zij kunnen gebruiken om hun processen en landgebruik verder te verduurzamen.

Actief bij

20tree.ai

Rol binnen initiatief

Als technische co-founder ben ik verantwoordelijk voor het vertalen van technologische innovaties naar bruikbare oplossingen voor onze partners en klanten. Dit betekent dat ik mij dagelijks bezig houd met het doorspitten van de laatste research papers - voornamelijk op het gebied van deep learning en computer vision - en deze probeer om te zetten naar bruikbare code die wij in productie kunnen gebruiken.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.20tree.ai