Imme Groet

2018-09-18-12.35.14-1-2

Imme Groet is 28 jaar oud en Circulaire bouwspecialist

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik werk bij C-creators, een stichting die zich inzet voor het opschalen van de circulaire bouw in de Metropoolregio Amsterdam. Wij zijn betrokken bij zowel gebiedsontwikkelingsprojecten als renovatie en transformatie van een gebouw. Bijna 50 innovatieve partijen uit de bouwsector zijn aan ons gekoppeld. Zo verbinden wij de partijen aan de projecten om de circulaire ladder te verhogen. De circulaire kennis die opgebouwd wordt bij de projecten, delen wij met volgende projecten, zodat iedereen leert van elkaar en het algehele kennisniveau wordt verhoogd. Hierbij werken we nauw samen met kennisinstellingen om een korte verbinding te leggen tussen de projecten in de praktijk en onderwijs en onderzoek.
Daarnaast ben ik onderdeel van de Future Circular Leaders, een groep van 30 mensen onder 30. Wij werken aan verantwoord leiderschap van de toekomst en wat er nodig is om dit succesvol en systematisch door te voeren in Nederland. Deze groep is gevormd naar aanleiding van de Dutch Circular Leadership Conference.

Doel

Voor mijn scriptie heb ik mij verdiept in circulaire gebiedsontwikkeling, toegepast op de Binckhorst (Den Haag). Vanaf dit moment ben ik mij verder gaan ontwikkelen in de circulaire gebouwde omgeving. Zo ben ik bij C-creators terechtgekomen. C-creators zet zich in voor een circulaire gebouwde omgeving in en rondom Amsterdam. Ik heb een aantal projecten uitgevoerd. Hieronder zijn twee van mijn lievelingsprojecten: ik heb een onderzoek naar een circulaire Achtersluispolder (Zaandam) uitgevoerd, samen met Metabolic. Het tweede project is het traject 'op weg naar een circulaire stad'. Dit was een prijsvraag vanuit de gemeente Amsterdam voor Amsterdamse woningcorporatie. Zij werden uitgedaagd om een renovatieproject (die al aardgasvrij uitgevoerd moest worden) circulair uit te voeren. In nauwe samenwerking met de Amsterdam hebben we een kick-off evenement en een aantal verdiepende sessies georganiseerd om de woningcorporaties te voorzien in relevante circulaire partners en hun circulaire kennisbehoefte.
Voor het traject 'op weg naar een circulaire stad' werk ik nauw samen met de HvA om onderzoek naar circulair renoveren verder te brengen.

Actief bij

C-creators

Rol binnen initiatief

Beiden projecten ben ik vanaf het begin tot het eind bij betrokken geweest. Ik heb het voorstel uitgewerkt om de behoefte van de opdrachtgever te voorzien en heb een klein team gevormd om het voorstel uit te voeren.
Daarnaast begeleidt ik een samenwerking met een viertal kennisinstellingen (HvA, TNO, AMS en EiB) om de circulaire lessen uit de praktijk te verbinden aan onderzoek en andersom. Ook organiseer ik eens per jaar een kennisinnovatiedag om belangrijk onderzoek naar een circulaire bouweconomie een podium te geven voor publiek.

Vanuit welke rol

Young professional