Ilonka Nennie

foto-Ilonka

Ilonka Nennie is 24 jaar oud en Projectmanager sectortransities

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

In 2018 heeft Ilonka als stagiair bij MVO Nederland meegewerkt aan de oprichting van het platform Verspilling is Verrukkelijk, een platform van 18 ondernemers die van voedselreststromen nieuwe producten maken. Inmiddels is het platform onder haar begeleiding geformaliseerd tot een zelfstandige stichting. Dit platform geeft ondernemers de mogelijkheid voor snellere groei door verhoogde professionaliteit. Tevens heeft ze voor ananastelers in Costa Rica onderzocht hoe de ananasplant na het oogsten van de ananas gebruikt kan worden voor diverse producten. Inmiddels is Ilonka in dienst bij MVO Nederland. Naast haar werkzaamheden bij het Netwerk Agrifood werkt ze voor het Netwerk Chemie. Daar ligt haar focus op circulaire kunststoffen. Ilonka was in het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof medeverantwoordelijk voor het begeleiden van het gezamenlijke leerproces binnen de pilots en zij heeft meegeschreven aan de bundeling leerervaringen van de 15 pilots Tweede levens van Kunststof Recyclaat. Met de ervaring die zij in dit programma heeft opgedaan werkt Ilonka in 2020 mee aan het opzetten van een circulaire plastics keten in Indonesiƫ. De keten is gefocust op het succesvol inzamelen van kunststoffen van land en uit rivieren en het vergroten van de markt voor recyclaat. Hiervoor heeft zij tijdens een handelsmissie een aantal workshops gegeven aan lokale stakeholders rondom plastic waste management.

Doel

Door het faciliteren van de samenwerking Verspilling is Verrukkelijk wordt inmiddels minder voedsel verspilt, doordat de ondernemers nu beter hun weg naar de markt vinden. Zo zijn er in 2019 ruim 20.000 kerstpakketten verkocht met hun producten en heeft Ilonka er mede voor gezorgd dat er een aantal supermarkten een schap speciaal voor deze producten hebben.
Door het onderzoek naar ananasproductie in Costa Rica, is een samenwerking ontstaan met als resultaat een ananasdoos van de ananasplant. Hierdoor wordt de plant niet meer bespoten met herbiciden, met negatieve impact op het milieu en de samenleving tot gevolg, maar van het land gehaald en verwerkt tot nieuw product.
Het begeleiden en vastleggen van leerervaringen binnen het Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof programma zorgt ervoor dat de partijen sneller kunnen innoveren bij nieuwe projecten. Daarnaast kunnen andere organisaties leren van hun ervaring doordat lessen zijn vastgelegd. Zo zorgt de bijdrage van Ilonka voor een versnelling naar een duurzame economie.
lonka is betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van de pilots in Indonesiƫ met als doel om te laten zien wat er al mogelijk is met circulaire plastics.

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Ilonka Nennie legt cross sectorale verbindingen tussen bedrijven uit de agrifood sector en de chemie sector, daarnaast weet ze feilloos behoeftes van organisaties te verbinden aan duurzame innovatie projecten.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.mvonederland.nl/