Ilonka Nennie

PortretIlonka2020-2-bijgesneden

Ilonka Nennie is 25 jaar oud en Projectmanager Sectortransities

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

In 2018 heb ik als stagiair bij MVO Nederland meegewerkt aan de oprichting van het platform Verspilling is Verrukkelijk, een platform van 18 ondernemers (inmiddels meer) die van voedselreststromen nieuwe producten maken. Inmiddels is het platform onder mijn begeleiding geformaliseerd tot een zelfstandige stichting. Dit platform geeft ondernemers de mogelijkheid voor snellere groei door verhoogde professionaliteit. Tevens heb ik voor ananastelers in Costa Rica onderzocht hoe de ananasplant na het oogsten van de ananas gebruikt kan worden voor diverse producten.
Na mijn stage kwam ik in dienst bij MVO Nederland. Naast mijn werkzaamheden bij het Netwerk Agrifood werk ik voor het Netwerk Chemie. Daar ligt mijn focus op circulaire kunststoffen. Ik was in het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof medeverantwoordelijk voor het begeleiden van het gezamenlijke leerproces binnen de pilots en heb meegeschreven aan de bundeling leerervaringen van de 15 pilots Tweede levens van Kunststof Recyclaat. Met de ervaring die ik in dit programma heb opgedaan werkte ik afgelopen jaar mee aan een stappenplan voor recyclaat in verfemmers. Daarnaast werken we met 30 andere bedrijven aan een circulaire plastics keten in Indonesiƫ. De keten is gefocust op het succesvol inzamelen van kunststoffen van land en uit rivieren en het vergroten van de markt voor recyclaat. Hiervoor heb ik tijdens een handelsmissie een aantal workshops gegeven aan lokale stakeholders rondom plastic management.

Doel

Door het faciliteren van de samenwerking Verspilling is Verrukkelijk wordt inmiddels minder voedsel verspild, doordat de ondernemers nu beter hun weg naar de markt vinden. Zo zijn er in 2019 ruim 20.000 kerstpakketten verkocht met hun producten en heb ik er mede voor gezorgd dat er een aantal supermarkten een schap speciaal voor deze producten hebben.
Door het onderzoek naar ananasproductie in Costa Rica, is een samenwerking ontstaan met als resultaat een ananasdoos van de ananasplant. Hierdoor wordt de plant niet meer bespoten met herbiciden, met negatieve impact op het milieu en de samenleving tot gevolg, maar van het land gehaald en verwerkt tot nieuw product.
Het begeleiden en vastleggen van leerervaringen binnen het Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof programma zorgt ervoor dat de partijen sneller kunnen innoveren bij nieuwe projecten. Daarnaast kunnen andere organisaties leren van hun ervaring doordat lessen zijn vastgelegd. Zo zorgt mijn bijdrage voor een versnelling naar een duurzame economie.
Met mijn bijdrage aan het stappenplan voor verfemmers en de projecten in Indonesiƫ laat ik zien wat er al mogelijk is met circulaire plastics.

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Ik leg cross sectorale verbindingen tussen bedrijven uit de agrifood sector en de chemie sector, en weet de behoeftes van organisaties te verbinden aan duurzame innovatie projecten. Zo werk ik als projectmanager en relatiemanager samen met ondernemers aan verduurzaming in de sectoren agrifood en chemie, zodat we sneller een nieuwe economie (klimaatneutraal, circulair, (natuur)inclusief en met eerlijke ketens) realiseren.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.mvonederland.nl/