Herman Wijffels nomineert Lynn Zebeda

Naam: Lynn Zebeda
Leeftijd: 28
Is: Medeoprichter Dr. Monk en Worldconnector
 
Categorie: Sociale Innovatie, maatschappelijk betrokken ondernemen, sociaal ondernemerschap
Activiteit: Lynn is bestuurslid van de denktank Worldconnectors, oprichter van Dr. Monk, maar ook onder andere lid van de Raad van Advies van De Groene Zaak.
 
Als Worldconnector vertegenwoordigt Lynn de jonge leden binnen het bestuur van het netwerk. Daarnaast maakt zij deel uit van verschillende werkgroepen die zich richten op duurzaamheidsvraagstukken. Hierbij is zij de bron van frisse en innovatieve ideeën. Ook is zij vanuit Worldconnectors één van de oprichters van Stichting The True Price.
 
Vanuit Dr. Monk richt Lynn zich op de sociaal-culturele kant van duurzaamheid en doet zij aan concept ontwikkeling, geeft ze strategisch advies en voert zij innovatief onderzoek uit. Hierbij laat ze zien hoe duurzaamheid vanuit een nieuwe en opvallende manier bekeken kan worden.
 
Effect: Als jonge Worldconnector inspireert zij niet alleen de andere prominente leden, waaronder ikzelf, maar bereiken haar ideeën over duurzaamheid en mondiale verbondenheid ook beleidsmakers. Via Lynn wordt de stem van jongeren gehoord door zowel politici, het maatschappelijk middenveld, academici en de private sector. Zo worden de ideeën van de Stichting True Price niet alleen gesteund door verschillende ministeries, maar ook door Puma.
Vanuit Dr. Monk werpt Lynn een frisse blik op duurzaamheid en helpt zij andere jonge ondernemers op weg als ervaringsdeskundige.
 
Duurzaam? Als Worldconnector richt Lynn zich op duurzaamheidsvraagstukken, zoals ‘true pricing’ waarbij kosten als vervuiling en sociale impact worden meegenomen. Ook werkt zij als Worldconnector aan de komst van een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties die zich zal richten op de lange termijngevolgen voor jongeren van besluiten die de overheden momenteel nemen. Op deze wijze zet zij zich in voor een betere toekomst.
 
Tweet: #DJ100 @Herman_Wijffels nomineert @LynnZebeda, zij is Miss Duurzaamheid: inspirerend, ondernemend en innovatief in een pakket! @Worldconnectors @true_price #dr.Monk: Ze hoort dus gewoon op de #DJ100!