Hendrik Kramer

Hendrik-kramer

Hendrik Kramer is 31 jaar oud en (onderzoek) schipper en mede eigenaar MDV-1, MDV-2

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Toen het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) (jonge)vissers opriep was Hendrik Kramer gelijk aan boord. In interactie met de MDV stuurgroep kwamen er innovatieve duurzame voorontwerpen op tafel en werden deze interactief besproken met de sector/visserijscholen en wetenschappelijke instituten. Het voorontwerp betrof zowel de economische (Profit), ecologische (Planet) als sociologische (People) aspecten oftewel triple-P in het nieuwe visserij ontwerp en voor het duurzame, nieuwe vissen. De uitkomst is de duurzame pilotkotter MDV-1 geworden, in 2016 het meest innovatieve, duurzame Schip van het Jaar (KNVTS Award). Waardoor deze visserij duurzaamheid ontwikkelingen een grote (inter)nationale (duurzaamheid) persaandacht kreeg en Hendrik zijn rol als mede duurzaamheidsaanjager, duurzaamheid ervaringsdeskundige en als jonge (onderzoek)schipper met verve heeft kunnen uitdragen, zowel in de (inter)nationale kranten/ vakbladen alsmede op sociale media. Het pilotschip is nu 4 jaar in de vaart en de duurzaamheid ervaringen worden door Hendrik met de sector gedeeld, met name naar de jongeren en de vervolgstappen in de duurzaamheid transitie van de Noordzee platvis visserij. Tezamen met TU Delft wetenschappers wordt vanuit zijn duurzaamheid drijfveren nagedacht om met de MDV-1 als opmaat zelfs tot Circulaire Economie Visserijontwerpen te komen. Niet alleen t.a.v. het scheepsontwerp (zero emission,zero-waste,zero-accidents) maar ook met nieuwe visserij businessmodel.

Doel

Het in de vaart brengen en mede -eigenaar van de MDV-1, heeft Hendrik ook zijn duurzaamheid doelstellingen/visie bereikt: 80 % energiebesparingen en dus 80 % CO2 emissie reductie. Dit is in de praktijk ook aangetoond. Als de MDV-1 twee platvis trekken op de Doggersbank heeft gedaan, dan is de olieboer al betaald. Dit komt ten zeerste ten goede aan het jaarrond, positieve business model en duurzame, toekomstbestendigheid van de kotter. Behalve de scheepsbouwkundige duurzaamheid wordt aan boord onder leiding van Hendrik als onderzoekschipper ook gewerkt aan de betere visverwerking aan boord en samengewerkt met de handel (koelketenverkorting, kwaliteitsbehoud en minder afval). Dat aan boord nog verdere geautomatiseerd wordt, is met de MDV-1 al aangetoond (mechanisch strippen, sorteren); wat ten goede komt aan de werkomstandigheden van de bemanningen en beloning. Ook werkt hij aan het innovatieve twinrig puls vistuig, waarmee je selectiever en duurzame kan vissen. Inmiddels heeft hij een MDV-2 besteld( in aanbouw) en zijn er reeds 12 MDV-type schepen besteld,die voldoen aan Rutte III (CO2 vermindering (30 % in 2030) en werkt hij samen met wetenschap naar emissieloze schepen

Actief bij

fam. bedrijf KramerBV

Rol binnen initiatief

Ten tijde van de 2008 economische crisis als eerste young MKBér aanjager en inbreng in het disruptieve ontwerpproces voor een aantoonbaar duurzame kotter. Tevens mede eigenaar en mede schipper van de MDV-01. Vanwege de goede bedrijfsresultaten inmiddels een 2e MDV schip besteld , incl verbeterpunten.
Deelt zijn ervaringen en kennis binnen en buiten de sector als mede met de wetenschap om van lineaire tot betaalbare circulaire ontwerpen te kunnen komen met alternatieve brandstoffen, modulair recyclebaar en vergaande automatisering a/b. Werkt stimulerend samen met de MDV visserij innovatiemanager, thans tevens TU Delft PhD student "Duurzaamheid en"succesvolle ontwerpprocessen naar emissieloze en autonome schepen (Horizon 2050).

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://masterplanduurzamevisserij.nl/nl/nieuws/item/40048-dubbele-vervolgopdracht-mdv