Hanne Tersmette

K9cZbN8S

Hanne Tersmette is 29 jaar oud en Boswachter Naardermeer

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ze is één van de boswachters van Naardermeer, een moerasbos ten noorden van Hilversum. Het is een gebied met heel veel water en bijzondere diersoorten als de zeldzame purperreiger en de ringslang.

Doel

Maken van tv-programma's en content voor uiteenlopende media over natuur

Actief bij

Natuurmonumenten

Rol binnen initiatief

Het is haar missie om de natuur dichterbij mensen te brengen, door middel van mijn vlogs, tweets en tv-programma's.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8jGk2vE9AClUnPicwBD0bYWpo4IuWN5