Guus ter Haar

DSC00413-2

Guus ter Haar is 30 jaar oud en Initiatiefnemer Green Protein Alliance

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Ik wil dat mijn werk positieve impact op de wereld heeft, en ik raak geïnspireerd van mensen die op dezelfde manier in het leven staan.

Als consultant bij NewForesight zet ik me in voor een betere wereld door het aanpakken van complexe duurzaamheidsuitdagingen, voornamelijk binnen (wereldwijde) landbouw. De systemische aanpak, die kijkt naar onderliggende oorzaken van het systeem welke tot 'onduurzaamheid' leiden, in plaats van symptoombestrijding, spreekt me daarbij enorm aan.

Grappend heb ik binnen het bedrijf de functietitel 'Positive Impact Provocateur', maar dit is wel iets dat me dicht bij het hart staat. Bij al mijn projecten zet ik me in om positieve, structurele impact te hebben op een duurzamere wereld; als we iets doen, dan moeten we het wel goed doen.

Vorig jaar heb ik me als een van de bedenkers en initiatiefnemers van de Green Protein Alliance ingezet voor het ontwikkelen van een concept waarmee marktpartijen zoals Albert Heijn, Jumbo, HAK, Vivera en de Dutch Weed Burger met het Voedingscentrum en het Ministerie EZ samen konden werken om Nederland meer plantaardig en minder dierlijk te laten eten; voor mij een persoonlijke missie, met nu ook de juiste business case om het echt duurzaam te maken.

Daarnaast ben ik momenteel druk met de strategische ondersteuning van een initiatief dat mogelijk een grote stap voorwaarts gaat zijn in de verduurzaming van visserij en aquacultuur.

Doel

Het opzetten van de Green Protein Alliance leidde tot een alliantie van 14 grote en kleine marktpartijen, het Voedingscentrum, Milieu Centraal en het Ministerie van EZ; onze activiteiten hebben bijgedragen aan 8 nieuwe plantaardige eiwitproducten, een toename van consumptie van plantaardige eiwitten van 16% in 2016, en het aansluiten van 6 nieuwe marktpartijen welke het belang inzien van de transitie naar meer plantaardig en minder dierlijk. Het ontwikkelde Green Protein Growth Plan, een praktisch actieplan voor 2017 en verder, gaat deze impact ongetwijfeld nog verder vergroten, vooral als dit internationaal kan worden.

Over duurzamere visserij en aquacultuur kan ik nu minder zeggen omdat het hier gaat over een globale aanpak, complexere en meer diepgewortelde problemen op ecologisch, sociaal, economisch en politiek gebied, en een langere tijdshorizon. De impact kan echter enorm zijn gezien de wijdverspreide gevolgen van niet-duurzame productie en het feit dat zo'n 12% van de wereldbevolking afhankelijk is van de productie en vangst van vis. De gezondheid van deze sector is dus zonder twijfel het harde werk waard.

Actief bij

NewForesight

Rol binnen initiatief

Als initiatiefnemer en projectleider was ik bezig met het bewaken van het overzicht van alle 'bewegende delen' en te zorgen dat iedereen wist wat er gedaan moest worden en dit kon doen. Ik ben echter vooral trots op mijn bijdrage aan de strategie van het initiatief; samen met een klein maar effectief team (bestaande uit NewForesight, RVO DuurzaamDoor en Food For Impact) het concept bedenken en een aanpak ontwikkelen om met input van de marktpartijen een gedeeld plan van aanpak op te stellen. In dit plan ligt de focus voor een groot deel op bewustwording, handelingsperspectief, educatie en afgestemde communicatie. Dat dit plan in 2017 ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht vind ik erg gaaf, en ik hoop nog veel van GPA te zien.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.greenproteinalliance.nl/