Gilmee Davids

gilmee

Gilmee Davids is 28 jaar oud en Agroforestry developer

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Gilmee is voor Verstegen spices & sauces onder andere bezig met het opzetten van een voedselbos in Bangka, Indonesië. Een voedselbos is een gelaagd systeem waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van fruit, notenbomen en struiken. De soorten zijn zorgvuldig gekozen om een ​​functionerend agro-ecologisch systeem te creëren dat meerdere ecosysteem-diensten biedt (zoals water, bodem en luchtzuivering, koolstofsequestratie, natuurlijke bestrijding van plagen en ziektes, bodemerosie bestrijding, waterinfiltratie en -retentie en vele andere). Een goed ontworpen agroforestry-systeem is niet afhankelijk van landbouwchemicaliën zoals herbiciden, pesticiden of kunstmatige meststoffen. Daarbij is het niet nodig om met zware machines te werken, omdat er andere oogsttechnieken worden ontwikkeld. Een boer die werkt met een agroforestry systeem is veel minder afhankelijk van het slagen van de oogst van 1 product, omdat hij meerdere soorten gewassen verbouwd. Daarbij kan het hoofdgewas verkocht worden aan de afnemer (in dit geval Verstegen), maar kunnen de overige gewassen worden afgezet naar de lokale markt.

Doel

Gilmee heeft bereikt dat ze bij Verstegen een functie hebben gecreëerd voor een agroforestry developer. Dit omdat zij het belang zien van de verduurzaming van hun bedrijf en ze Gilmee als de juiste persoon zagen om voor ze te onderzoeken hoe ze dat kunnen aanpakken. Binnen een halfjaar is hij al een eerste voedselbos aan het opzetten. Daarbij komen meerdere van zijn kwaliteiten van pas; hij is iemand die mensen kan verbinden en kan enthousiasmeren. Dat komt goed van pas in Indonesië waar hij werkt met de lokale boeren en een groep vrijwilligers. Daarbij geeft hij prioriteit aan educatie aan deze verschillende partijen, omdat hij vindt dat het verspreiden van kennis de beste manier is duurzamer produceren op de kaart te zetten. Het einddoel is natuurlijk dat de kennis verspreid wordt en dat ook andere boeren in Bangka een soortgelijk systeem kunnen opzetten. Naast dit project in Bangka is hij nog met enkele andere projecten bezig voor Verstegen, maar ik weet niet hoeveel daar al over bekend mag worden en daar kan hij bovendien zelf vast meer over vertellen!

Actief bij

Verstegen

Rol binnen initiatief

Gilmee is aangenomen bij Verstegen om te onderzoeken op wat voor een manieren zij op een duurzamere manier producten kunnen afnemen van lokale boeren. Daarbij heeft hij zelf het project voor het voedselbos opgezet. Hij is momenteel in Indonesië om samen met een groep vrijwilligers die zorgvuldig uitgekozen zijn door partij waarmee samengewerkt wordt (reNature) het voedselbos te planten. Daarbij geeft hij leiding aan de groep, maar verzorgt hij ook workshops aan de locale boeren om hen uit te leggen wat het belang is van agroforestry. Ik kan daarom ook niet goed een thema kiezen waarin zijn activiteit valt; het is niet alleen voedsel en landbouw, het is ook bewustwording en educatie, het is ook biodiversiteit en natuurbehoud.

Vanuit welke rol

Young professional