Gerard Roemers

Photo_Gerard-o2z9hlr89bg5g1fppp1ix9qfd92zxo114ll51a9sw8

Gerard Roemers is 31 jaar oud en Senior Consultant & Cities Team Lead

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Gerard is momenteel aan de slag als Senior Consultant & Cities Team Lead bij Metabolic. Hij analyseert het huidige metabolisme van steden en regio’s (concreet: de energie-, water- en materiaalstromen binnen stedelijke gebieden alsmede de drijfveren achter deze patronen en hun impacts). Hiervoor ontwikkelt hij planologische hulpmiddelen om deze steden en regio’s naar een fundamenteel duurzame staat toe te helpen. Hij heeft in tientallen steden en regio’s gewerkt in Nederland en Europa. Daarnaast is Gerard nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek samen met het AMS Instituut, en organiseert hij een internationale Summer School op de UvA: “The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem”

Doel

Gerard heeft een methodiek ontwikkelt om circulariteit mee te nemen in gebiedsontwikkelingen (bijvoorbeeld in een circulair stedenbouwkundig plan). Recent begonnen voor de H-buurt in A’dam Zuidoost. Ministerie van BZK gaat kijken hoe verdere opschaling plaats kan vinden.

Daarnaast heeft hij een methode ontwikkelt om de materialen die opgeslagen liggen in de gebouwde omgeving (Urban mine) van Nederland te kwantificeren.

Beide projecten worden gecombineerd bij de UvA Summerschool, die Metabolic en de UvA in samenwerking hebben opgezet om kennis over industriële ecologie en ruimtelijke ordening te verspreiden

Actief bij

Metabolic B.V.

Rol binnen initiatief

In samenwerking met het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en ingenieursbureau SGS Search, heeft Gerard als Senior Consultant het project geleid van het in kaart brengen van hotspots voor Urban Mining. In fatsoenlijk Nederlands: hij en zijn team hebben een model gemaakt waarmee voor alle woning en utiliteitsbouw (kantoren) kan worden ingeschat welke materialen er opgeslagen liggen en wat er dus vrijkomt bij sloop en renovaties (voor potentieel hergebruik) Dit is de eerste keer dat dt voor heel Nederland is gedaan.

Vanuit welke rol

Young professional