Generatie Groen?

De huidige jonge generatie, Generatie Y genaamd, is de generatie geboren na 1981, het zijn de tieners en twintigers van deze tijd. Onderzoek laat zien dat deze jonge mensen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de planeet.

 

In de top 5 van wereldproblemen waar jonge mensen zich wereldwijd de meeste zorgen over maken staat de opwarming van de aarde direct na de economische crisis. Daarna komen de onderwerpen luchtvervuiling, watervervuiling en ontbossing, allemaal onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid.

 

Ook blijkt dat Generatie Y uitblinkt in het nemen van initiatief en over een grote mate van ondernemerschap bezit. Zo hebben we een bovengemiddeld maatschappelijk bewustzijn, zijn goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en willen we graag een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit uit zich onder andere in hun baankeuze. Onderzoek van Harvard Universty laten zien dat bij studenten steeds vaker niet-financiële redenen doorslaggevend zijn bij het kiezen van een werkgever, zoals het MVO beleid, de reputatie van het bedrijf en de mogelijkheid om in een functie een positieve bijdrage te hebben voor de maatschappij. Vele jonge mensen starten tijdens of na hun studie hun eigen bedrijfjes gericht op ´iets goeds doen´ of zijn actief in maatschappelijke organisaties. Om hun innovaties en initiatieven onder de aandacht te brengen maken ze vaak met succes gebruik van social media (zie voor inspirerende voorbeelden: http://futurefuel.nu/onze-generatie/).

​ 

Ondanks de vele goede voorbeelden die er zijn heerst er nog steeds het beeld dat jonge mensen ongeïnteresseerd zouden zijn in maatschappelijke vraagstukken en vooral gericht zijn op hun eigen ambities en behoeften; oftewel zappend naar MTV kijkt met een grote zak chips op de bank, onverschillig ten opzichte van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Dit in tegenstelling tot de oudere generatie, wiens bezorgdheid met de wereld vaak wordt geromantiseerd; zij gingen in hun jonge jaren tenslotte wel de barricades op om te protesteren tegen de atoombom en de honger in Afrika. Dat de jonge generatie niet de Dam zal bezetten betekent echter geen desinteresse voor de wereld, maar is tekenend voor de aanpak van de jonge generatie om de wereld te veranderen. Namelijk door het heft zelf in eigen handen te nemen, en in plaats van te protesteren het goede voorbeeld te geven in hun dagelijkse activiteiten op werk, in hun studie en in hun sociale omgeving.

 
Wij vinden het belangrijk om de duurzame activiteiten, innovatieve ideeën en initiatieven van de jongere generatie zichtbaarder te maken. Enerzijds om de oudere generatie te laten zien dat de jongere generatie een waardevolle gesprek- en samenwerkingspartner is in het vinden van duurzame oplossingen op allerlei maatschappelijk vraagstukken, en anderzijds om meer jonge mensen te inspireren en aan te moedigen de duurzaamheidsgedachte mee te nemen in hun studie, werk en dagelijkse activiteiten. Op naar Generatie Groen!
​