Geert-Jan van Schijndel

Geert-Jan-van-Schijndel

Geert-Jan van Schijndel is 32 jaar oud en Duurzaamheidscoördinator

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

In mijn functie van Duurzaamheidscoördinator krijg ik binnen HAS Hogeschool de vrijheid en verantwoordelijkheid om projecten en activiteiten te formuleren en uit te voeren die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarmee we studenten, medewerkers en bezoekers willen informeren, inspireren en verrassen.

Op de volgende projecten en activiteiten ben ik best trots:-):
- HAS Afvalvrij 2025: we dromen er van om in 2025 een afvalvrije hogeschool te zijn. De eerste stappen zijn gezet door het scheiden van afval in het gehele gebouw. In samenwerking met onze afvalpartners onderzoeken hoe we stap voor stap deze droom kunnen realiseren.
- Energie: samen met de interne stakeholders van de HAS hebben we gezamenlijk een gedragen energieplan opgesteld waarin we de komende 4 jaar actief aan de slag gaan met energiebesparing. Tevens heb ik de eerste stappen gezet richting energiezorg en krijgt energie een plek binnen de verschillende aanbestedingen.
- Stappenplan MVO: als opdrachtgever van een interne afstudeeropdracht hebben we een implementatieplan opgesteld om MVO, op een structurele manier met meer samenhang, binnen de organisatie te verankeren.
- Proefuinen: om een alternatieve manier van reizen te kunnen overwegen hebben we proeftuinen gestart waarin we medewerkers geholpen hebben om het reizen per OV of e-bike voor een langere tijd te ervaren.

Doel

Duurzaamheid (DZH) wordt steeds vaker meegenomen als criterium bij beslissingen en aankopen. In het de voorbereiding op de aanbesteding van IT-producten en schoonmaakdiensten is DZH expliciet besproken en is dit, waar mogelijk, opgenomen in de uiteindelijke aanbesteding. Op deze manier heb ik invloed en impact aan het begin van het proces gehad.

Afvalscheiding is zichtbaar aanwezig in het gehele gebouw. Hiermee maken we DZH zichtbaar voor alle studenten, medewerkers en bezoekers. Door te dromen van een afvalvrije school daag je mensen uit om hier aan bij te dragen. Inmiddels wordt al meer dan 2/3 van ons afval verwerkt tot grondstof of groene energie.

Door actief en zichtbaar te zijn in de organisatie worden steeds meer collega's en studenten zich bewust van het belang van DZH. Ik probeer vervolgens de verbinding te leggen tussen het onderwijs en de bedrijfsvoering om zo het onderwerp integraal aan te pakken en verankeren binnen de gehele organisatie. Hier ligt echter nog mijn grootste uitdaging om het thema vast te (laten) leggen in een beleidsstuk.

Actief bij

HAS Hogeschool

Rol binnen initiatief

Ik ben het meest trots dat "mijn" droom, een afvalvrije Hogeschool in 2025, een soort van ambitie is geworden. Ondanks dat we binnen de organisatie geen beleid hebben op het gebied van DZH heeft het formuleren van de dromen, en het communiceren hier voor, er toe geleid dat de organisatie dit steeds meer is gaan omarmen. Naast het plaatsen van bakken t.b.v. scheiding gaan we steeds verder en zijn we nu zelf aan het kijken of we intern onze papierstroom/koffiebekers i.h.k.v. circulair denken kunnen verwerken tot toiletpapier. Als we dit weten te realiseren dan kunnen we laten zien dat wat we onderwijzen (de circulaire economie) ook in de praktijk weten te realiseren; practice what we teach! Hiermee informeren, inspireren en dagen we alle HASers uit!

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://has.nl/nl/overhas/duurzaamheid