Floor van den Elzen

ppp

Floor van den Elzen is 24 jaar oud en Bestuurslid studentennetwerk

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Studenten voor Morgen is het overkoepelend netwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. We hebben 28 lidorganisaties over het hele land en zetten ons via hen, door middel van losse projecten en een lobby richting de overheid in voor de integratie van duurzaamheid in HBO en WO. De grootste projecten die we uitvoeren zijn de SustainaBul (ranking van onderwijsinstellingen op duurzaamheid), de Duurzame Introductie Stunt (prijs voor duurzame acties in de intructietijd) en het Sustainability Career Event (in samenwerking met Sustainable Motion). Als bestuurslid studentennetwerk houd ik me vooral bezig met onze 28 lidorganisaties. We ondersteunen ze in hun dagelijkse bezigheden, organiseren in samenwerking met hen nationale lezingenreeksen en verbinden ze met elkaar op onze ledenvergaderingen en regionale clustermeetings.

Verder zet ik me in voor de Green Office Movement. Ik heb vorig jaar stage gelopen bij Green Office Utrecht en werk op dit moment samen met Felix Spira van rootAbility en Valerie Brown (de Green Office Coordinator van Morgen) om het netwerk sterker en effectiever te maken. We doen dit onder andere door de organisatie van de Europese Green Office Summit, ondersteuning aan nieuwe Green Office initiatieven en het faciliteren van kennisuitwisseling door bijvoorbeeld thematische werksessies met medewerkers van verschillende Green Offices.

Verder doe ik een master Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht met een focus op Environmental Governance.

Doel

Het doel van Studenten voor Morgen is de integratie van duurzaamheid in het hoger onderwijs, het ondersteunen van studenteninitiatieven op het gebied van duurzaamheid en het bevorderen van bewustzijn van individuele studenten op het gebied van duurzaamheid. Met behulp van de SustainaBul hebben we grote stappen kunnen zetten in de integratie van duurzaamheid in onderwijs, we zien dat steeds meer instellingen duurzaamheid verwerken in het curriculum en bijvoorbeeld duurzaamheidsvakken steeds vaker voor grote groepen studenten beschikbaar zijn. Wat betreft studenteninitiatieven, springen de Green Offices er het meest uit. De eerste werd 5 jaar geleden opgericht in Maastricht en inmiddels zijn er al 12 op onderwijsinstellingen door het hele land en ook nog een hoop daarbuiten. De individuele student bereiken we vooral met de Duurzame Introductie Stunt en het Sustainability Career Event, afgelopen edities respectievelijk 50.000 studenten bereikt met deze eerste en ruim 700 aanmeldingen voor de tweede.

Actief bij

Studenten voor Morgen

Rol binnen initiatief

Als bestuurslid studentennetwerk houd ik me vooral bezig met onze 28 lidorganisaties en als bijzondere groep hierbinnen de Green Offices. Hiernaast ben ik veel bezig geweest van Van Parijs naar Morgen, een lezingenreeks waarbinnen tegelijkertijd in 5 steden in Nederland werd gediscussieerd over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs, en de organisatie van de talkshow binnen het Sustainability Career Event, het nationale carrière-evenement op gebied van duurzaamheid. Binnen de Green Office Movement ben ik onder andere bezig geweest met het verder uitwerken van ideeën over de Living Labs (een project dat veel Green Offices hebben), waar duurzaamheidsvraagstukken door de Green Office aan studenten worden doorgespeeld om binnen hun curriculum te onderzoeken.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://www.studentenvoormorgen.nl