Fioen van Balgooi

fioenvanbalgooi

Fioen van Balgooi is 29 jaar oud en Kennis manager

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Fioen creëert o.a. impact op het gebied van duurzaam textiel door tientallen ontwerpprojecten, presentaties en het actuele blog Refinity.eu waar ze haar visie geeft over eco-effectieve materialen en technieken voor textielproduct ontwerpers. Binnen MVO Nederland werkt Fioen als kennismanager Circulaire Economie & Klimaat.

De rode draad in haar werk: actuele kennis op het gebied van duurzaamheid vertalen naar handelingsperspectief voor bedrijven en dit communiceren via visuals, tekst en tools.

Recentelijk heeft Fioen meegewerkt aan een gezamenlijke publicatie van 9 artikelen over de thema’s uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. [1]

Fioen analyseerde voor de MVO Risico Checker o.a. risico’s en adviezen voor de textielbranche, chemicaliën en dierenwelzijn.

Ook heeft Fioen een vergelijkingsanalyse van verschillende grondstofpaspoorten gemaakt voor de pilot Transparantie van de Groenen Netten Coalitie.[2]

Fioen is verantwoordelijk voor het meten van CO2 uitstoot van meer dan 600 organisaties in De Nederlandse Klimaatcoalitie.

In 2016 was Fioen mede verantwoordelijk voor het keteninnovatieproject Zorgeloos Afval van NL Circulair! waarbij verschillende spelers (zorginstellingen, leveranciers en afvalverwerkers) werkten aan 6 innovatieprojecten op het gebied van Circulaire Economie.

[1] http://mvonederland.nl/mode-die-goed-zit
[2] http://www.groenenetten.org

Doel

Via Refinity.eu heeft Fioen meer dan 80 organisaties geholpen met het realiseren van duurzaam ontworpen textielproducten.

Fioen heeft sinds haar start gezorgd voor een groei van 400% (viervoudiging) van het aantal deelnemers dat de Klimaatbarometer invulde. Gezamenlijk hebben deze organisaties een footprint van 3301 kton CO2e en geven aan -59% te willen reduceren in het jaar 2020.

De 9 artikelen over de thema’s uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn goed gelezen. Met alleen al op onze website en die van textilia 25.883 views.

Fioen realiseerde met het team de start van de transitie naar een Circulaire Economie in de zorg door middel van 6 innovatieprojecten met ketenpartners, het vertalen van projectresultaten naar lessen voor de rest van de sector, het ontwikkelen van communicatie materiaal en communiceren van successen van deelnemers.

Binnen het project Transparantie van de Groene Netten Coalitie is er een gezamenlijke ambitie opgesteld welke op 6 April 2017 tijdens Dutch Power is gepresenteerd aan de markt.

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Binnen MVO Nederland werk ik in het Circulaire Economie & Klimaatteam waar ik mij als kennis manager bezig hou met het vertalen van actuele kennis op het gebied van duurzaamheid naar handelingsperspectief voor bedrijven en dit communiceer via visuals, tekst en tools.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.mvonederland.nl