Fioen van Balgooi

Fioen_van_Balgooi

Fioen van Balgooi is 31 jaar oud en Netwerkmanager Textiel

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Vanuit mijn drive en achtergrond in duurzaam textiel heb ik het initiatief genomen om bij MVO Nederland te starten met het overkoepelende MVO Netwerk Textiel. Daarbij werk ik aan het verenigen van ondernemers met interesse in duurzaamheid en textiel en aan de realisatie van concrete innovatieprojecten die de sector in de praktijk dichterbij ons circulaire doel brengen. De focus van dit netwerk zijn het hoogwaardig hergebruik van textiel: van test naar opschaling en transparantie in de keten.

• Binnen het MVO Netwerk Textiel richt ik mij op het management van het netwerk, matchen van uitdagingen en oplossingen van partners, procesbegeleiding en vertalen van duurzame textielkennis in handelingsperspectief.
• Samen met het consortium Clothes the Circle [2] geef ik vorm aan de ambitie:
In 2025 is mainstream textiel, gemaakt van post-consumer materiaal, in Nederland standaard circulair.
• Samen met netwerkmanager Martin van der Vliet en het MVO Netwerk Beton werk ik aan innovatieprojecten in de betonsector in opvolging van het Betonakkoord.
• Daarbij trek ik de projectgroep Groene gevels/daken van het MVO Netwerk Beton, deze groep onderzoekt hoe er vanuit de betonsector een bijdrage geleverd kan worden aan groene gevels en daken.

[1] https://tinyurl.com/y6xqdtu9
[2] https://tinyurl.com/y2sbscr5

Doel

Op dit moment ondersteunen zo’n 15 organisaties de ambitie van het netwerk. Ik heb een community opgestart waar online actief uitdagingen en oplossingen worden gematcht[1]. En samen met andere organisaties waaronder Het Groene Brein, Modint en Fashion for Good werk ik aan Dutch Circular Textile Valley, hét overkoepelende initiatief dat de ontwikkeling van circulair textiel bevordert. [3]

Het consortium Clothes the Circle is door mijn actieve bijdrage sinds begin dit jaar van ambitievorming naar actiemodus overgegaan.

In het MVO Netwerk Beton is een circulair en co2-arm betonfietspad in Gemeente Apeldoorn gerealiseerd. Waarbij het bijzondere aan het fietspad niet het materiaal is, wat allang bestond, maar het proces: de samenwerking, welwillendheid en bereidheid om verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen, die de realisatie van het fietspad tot een succes hebben gemaakt. [4]

Daarnaast heb ik binnen het MVO Netwerk Beton een groep bedrijven weten te activeren aan de slag te gaan rondom het realiseren van groene gevels en daken met beton. Iets dat nogal bijzonder is in een conservatieve betonsector.

[3] https://tinyurl.com/yxmnstzp
[4] https://tinyurl.com/y5y4yfov

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Binnen MVO Nederland werk ik als netwerkmanager Textiel en verbinder van ondernemers aan ketenpartners en kennis op het gebied van duurzaamheid om samen duurzaam beton en circulair textiel wél voor elkaar te krijgen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://futureproof.community/cirkels/mvo-netwerk-textiel