Eva Vos

u00e8va

Eva Vos is 25 jaar oud en Founder en Projectleider

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

KipEigen is een kleinschalig, lokaal initiatief, op basis van CSA (community supported agriculture). Dit betekent dat ik met KipEigen zorg voor meer verbinding tussen consument en producent: de consument is mede eigenaar van het project en deelt in de lasten en de lusten. De consument betaalt door middel van een jaarlijkse bijdrage haar aandeel van de kosten en mag in ruil daarvoor eenzelfde deel van de wekelijkse eieropbrengst afhalen. Door de CSA opzet wordt het bewustzijn, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de consument ten opzichte van haar voedsel vergroot. Mensen voelen zich meer verbonden met de dieren, het land en de producten. Ze kunnen altijd zien hoe 'hun' kippen leven en worden wekelijks op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Deze verbinding met de consument vind ik heel belangrijk.

Daarnaast zorg ik ook voor verbinding tussen natuur en landbouw, door te werken met agro-ecologische principes. De zogenaamde dubbeldoelkip waarmee ik werk is vrijwel uniek. Ik ga niet voor topproductie, maar voor een kip die weer echt kip is. De haantjes worden niet vergast, maar opgefokt als vleeskip, waarbij reststromen gebruikt worden uit de tuinderijen waarmee ik samenwerk. Ook uniek is de manier van huisvesten: geen stal maar een mobiel nachthok en een verplaatsbare ren. Géén mestprobleem, maar een gezonde bodem, waar de kippen goede voeding uit kunnen halen. De kippen worden ingezet om de teeltgrond van de tuinderijen en pluktuin vrij te maken van schadelijke insecten, onkruid en om te bemesten. Zo dragen we bij aan het sluiten van lokale kringlopen, op een natuurlijke manier.

Bij KipEigen lopen 200 dubbeldoel hennen met een paar hanen op een perceel van 1,5ha in Loosdrecht. Op tuinderij CSA-LandinZicht in Hilversum houd ik de haantjes, die op de composthopen al scharrelend de kringloop van de tuinderij sluiten. De kippen overnachten in mobiele, met de hand verplaatsbare hokken. Ze leven buiten, op het gras, in de boomgaard, of op teeltbedden, om deze te bemesten en schoon te maken van onkruid en plaaginsecten. Dubbeldoel kippen zijn robuustere kippen, ze krijgen veel natuurlijke voeding doordat ze steeds een nieuw stuk land krijgen om in te scharrelen en ze hebben daar alle ruimte voor het uiten van hun natuurlijk gedrag. Ook worden er geen eendagshaantjes gedood: deze worden namelijk slow opgefokt tot vleeskip. Doordat deze dubbeldoelkippen een lagere productie hebben, doen ze het super op minder eiwitrijk voer, en dus meer gewasresten, (on)kruiden en grassen. Naast respect voor het dier, staat respect voor natuur en milieu ook centraal. Door het verplaatsbare systeem wordt de bodem gevoed in plaats van belast. Het gras dat door de kippen is begraasd wordt gestimuleerd om meer wortelmassa aan te maken: Zo kan koolstof worden opgeslagen in de bodem. Door de bemesting komen vegetatie en bodemleven tijdens de lange rustperiode nog meer tot groei en bloei, waardoor er weer meer voedsel beschikbaar is voor de kippen wanneer ze weer op dit stuk grond terugkeren. De werkzaamheden worden allemaal met de hand verricht en vervoer van eieren gebeurt per fiets: geen direct gebruik van fossiele brandstoffen. Ook gebruik ik waar mogelijk lokale, gerecyclede, en/of tweedehandse producten. De gebruikte energie komt van de zon. Misschien is KipEigen wel CO2-negatief!

Doel

Door KipEigen wil ik mensen in mijn omgeving de mogelijkheid bieden om eieren en vlees te kunnen krijgen met een positief effect op dier en milieu. Door meer bewustzijn, en zo een groter draagvlak te creëren, wil ik op deze manier mijn steentje bijdragen aan écht duurzame, regeneratieve kringlooplandbouw, waar de bodem weer gezond wordt, biodiversiteit toeneemt, en de dieren een dierwaardig leven kunnen leiden, terwijl wij mensen eerlijk en gezond voedsel oogsten. Dit gaat verder dan alleen kippen en eieren in Loosdrecht, dus ik droom nog van een locatie in deze regio waar een regeneratieve boerderij á la The Biggest Little Farm geboren kan worden, of mogelijkheden tot het opstarten van nieuwe KipEigen projecten op andere plekken. De stappen die ik in de nabije toekomst wil zetten om meer positieve impact te hebben is het opzetten van educatieprogramma's en het organiseren van excursies en workshops. Dit om consumenten, scholieren en studenten nog nauwer te betrekken bij natuurlijke voedselproductie en om andere boeren waar nodig op weg te helpen. Via mijn adviesbureau adviseer ik vanuit KipEigen, met mijn Wageningse achtergrond, boeren, tuinders, beleidsmakers en particulieren die verder willen met agro-ecologie: over het geïntegreerd houden van vee, maar ook over het verduurzamen van onze voedselproductie in bredere zin. Ik hoop dat ik door KipEigen en mijn bedrijf anderen kan inspireren om hun positieve impact te vergroten op het welzijn van mens, dier en milieu. Impact door de keuzes op het gebied van voedsel: onlosmakelijk verweven met de natuur om ons heen!

Actief bij

KipEigen

Rol binnen initiatief

Sinds mijn afstuderen in 2018 ben ik enthousiast bezig met KipEigen. KipEigen ligt namelijk in het verlengde van mijn Wageningse Master Animal Sciences – Agroecology, waarbij ik voor mijn stage de wisselwerking tussen kippen en tuinderij analyseerde: het ‘kipeigen’ gedrag inzetten om de plantaardige teelt ten goede te komen, en de reststromen van de teelten als waardevolle input gebruiken voor de kippen. Na mijn afstuderen heb ik gelijk mijn bedrijf Eva Vos Agroecologisch ontwerp & advies opgericht en ben ik mijn studieproject in de praktijk gaan brengen.

Als initiatiefnemer ben ik naast het opzetten van KipEigen ook dagelijks in de weer als stadsboerin, waarbij ik met hulp van vrijwilligers garant sta voor het beste leven dat we de kippen maar kunnen geven. Ik fiets de eieren naar de afhaallocatie en ik zorg dat de consument en andere betrokkenen op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van ‘onze’ kippen, door het schrijven van transparante nieuwsbrieven en updates te plaatsen op social media. Mijn rol ligt niet alleen bínnen dit initiatief: samenwerken met anderen is minstens zo belangrijk, om een lokale kringloop op te zetten en zo gezamenlijk ons stukje wereld hier steeds mooier en groener te maken. Momenteel ben ik ook als bestuurslid bezig met het opzetten van een VoedselVereniging in Hilversum, en werk ik via mijn adviesbureau Eva Vos Agroecologisch ontwerp & advies aan het verspreiden van kennis op het gebied van duurzame landbouw, door persoonlijk advies te geven aan boeren, tuinders, beleidsmakers en particulieren.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

https://www.kipeigen.nl