Eva Ros

210420-Portret-Eva-Duurzame-100

Eva Ros is 29 jaar oud en Vastgoedontwikkelaar

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

De vastgoedsector is een van de grootste veroorzakers van CO2 uitstoot (zo’n 30%!) en speelt daarom een cruciale rol in de transitie naar een duurzame toekomst. Toch werd tijdens mijn studie aan de TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) al gauw duidelijk dat de implementatie van technologische innovaties en duurzame inzichten vaak achterblijft. Het grootste deel van mijn professionele carrière zag ik dit beeld van een traditionele en conservatieve miljardenmarkt bevestigd worden. Ik adviseerde al enkele jaren op duurzaamheidsgebied, maar ik wilde meer doen. Vandaar dat ik de overstap maakte naar Being – een nieuwe generatie ontwikkelaars die positieve impact op mens, milieu en maatschappij beoogt.

Ik ben van begin tot einde betrokken bij de ontwikkeling van verschillende projecten, in bijzonder het nieuwe hybride-houten kantoor van DPG Media en Max & Moore in Amsterdam Noord. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de duurzame kant van de ontwikkeling (naast bv. de bouwtechnische en financiële kant) en stuur ik multidisciplinaire teams aan, bestaande uit verschillende adviseurs.

Doel

Voor ieder vastgoedproject werk ik met verschillende partijen en uiteenlopende mensen. De kunst als ontwikkelaar is om op hoofdlijnen sturing te geven en de prioriteiten zo in te richten dat de (duurzame) kern van het project niet kan sneuvelen. Daarbij is een belangrijk onderdeel om alle betrokkenen – zowel projectpartners, eindgebruikers en de lokale omgeving – te overtuigen en te inspireren over duurzaamheid; ik wil ervoor zorgen dat iedereen meedoet en meedenkt over duurzame vastgoedontwikkeling vanuit hun eigen kennis en ervaring. Een goed voorbeeld van duurzame ontwikkeling is Max & Moore, een kantoorgebouw waarvoor ik als ontwikkelaar medeverantwoordelijk ben. Voordat we met de architect naar de tekentafel gingen, zijn participatietrajecten geïnitieerd: we bouwen relaties met buurtbewoners en lokale ondernemers en onderzoeken waar in de omgeving behoefte aan is. Het heeft erin geresulteerd dat Max & Moore sterk inzet op duurzaamheid, natuurinclusiviteit en gezondheid. Groene buitenruimtes, dakterrassen en patio’s zorgen mede voor een gezond werkklimaat, stimuleren de biodiversiteit van de stad verbinden de gebouwen en gebruikers met de omgeving.

Actief bij

Being

Rol binnen initiatief

- De (deels) circulaire sloop van bestaande bebouwing op de locatie van Max & Moore. Door actief in gesprek te gaan met het sloopbedrijf, onze ambities uit te spreken en samen te zoeken naar mogelijkheden zijn materialen uit de slooppanden (zoals houten balken) in de nieuwbouw verwerkt. Dat zorgt niet alleen voor minder CO2 uitstoot, maar speelt ook een rol in het doorbreken van het imagoprobleem dat circulair duurder is dan traditioneel.
- Vanuit mijn betrokkenheid bij de Corporate Social Responsibility ben ik verantwoordelijk voor Being's Programma van Uitgangspunten. Dit document dient als inspiratiebron en ontwerpkader zodat positieve impact en projectpijlers structureel in de ontwerp keuzes van onze projectpartners (zoals adviseurs en architecten) worden geïntegreerd.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://being.nl