Eva-Lisa Janssen

IMG_4820

Eva-Lisa Janssen is 27 jaar oud en Founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik ben eigenhandig een onderwijsrevolutie gestart, door zelf de klaslokalen open te trekken - en ik ben zelf les gaan geven aan mijn peers. Omdat ik vond dat het onderwijs te weinig was gericht op de grotere uitdagingen van de 21ste eeuw zoals duurzaamheid.
We worden maar voor de helft opgeleid. Want hoger onderwijs is gericht op kennis en het worden van een vakinhoudelijk professional.
Ucademy is een platform voor de moderne duurzame idealist. We zijn maatschappij kritisch, intelligent progressief, en bieden eindeloze gespreksstof over belangrijke en controversiële onderwerpen. Ucademy laat studenten zelf duurzame trainingen maken, en faciliteert studenten om deze programma's aan elkaar te geven. Zo bouwen we aan een groeiende community van mensen die meer over het leven en over de bruikleen van deze aarde willen nadenken. In deze programma's worden allerlei creatieve projecten op touw gezet met studenten in de lead. Zoals het planten van bomen, een stop-met-vliegen-challenge, of een vegetarische kookcursus.

Doel

Inmiddels heeft Ucademy kunnen groeien naar een start-up met grote afnemers zoals Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Breda University, de Rooi Pannen, en de Haagse Hogeschool.
Ucademy wordt internationaal op grote conferenties uitgenodigd om het verhaal te vertellen hoe we maar voor de helft worden opgeleid, en hoe het ook anders kan!
Zo heb ik twee keer in Finland mogen spreken, en binnenkort in HongKong.
Met een groeiende groep van 30 jongeren die meebouwen aan onze impact zijn we een snelgroeiende stichting die zich als een olievlek verspreid om jongeren (5.000+ deelnemers) bewust te maken van een maatschappij-kritische en duurzame houding.
Ook heb ik in Nederland vaak het landelijk nieuws gehaald met deze beweging. Zo heeft de NOS, de NRC en de volkskrant een item over deze beweging gemaakt.

Actief bij

Stichting Ucademy

Rol binnen initiatief

Mijn rol was het initiëren en doorontwikkelen van deze stichting. Als student ben ik aan deze stichting gaan bouwen binnen de hogeschool waar ik op dat moment een studie genoot. Nu ik ben afgestudeerd wil ik graag impact blijven creëren op een hele strategische alsmede operationele manier. De job is heel veelzijdig en er komt veel op ons af: van stop-met-roken beleidsvormen, tot bedrijven die meer met duurzaamheid willen, tot nieuwe onderwijsinstellingen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.ucademy.net/