Erik van de Worp

© Jurre Rompa

Erik van de Worp is 26 jaar oud en Projectmanager circulariteit

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Mijn rol als projectmanager circulariteit is om de onderwerpen duurzaamheid en circulariteit groot uit te rollen binnen onze organisatie. Elke dag ben ik bezig met het meer circulair en duurzaam krijgen van ons bouw- en infrabedrijf. Dat houdt in dat ik mee denk in projecten en productontwikkeling, maar me ook bezig houd met beleidsgerelateerde vraagstukken. Dit doe ik mede door op zoek te gaan naar samenwerkingen die de circulaire economie kunnen boosten. Een andere activiteit is het geven van presentaties en bijdrages over de circulaire economie om meer aandacht te vragen voor het onderwerp.

Doel

Toen ik begin 2018 begon, waren duurzaamheid en circulariteit binnen ons bedrijf niet veelzeggende onderwerpen. Daarom ben ik begonnen met het zoeken van verhalen die er binnen de organisatie al aanwezig waren en deze vergelijken met wat er mogelijk is, nu en in de toekomst. De conclusie was dat we al best veel circulair voor elkaar krijgen, maar dat er nog veel meer gedaan moet worden. Daarom hebben we uitgesproken om vol in te zetten op deze onderwerpen. Inmiddels is het een breedgedragen onderwerp en komt het dagelijks ter sprake. Begin 2019 zijn wij voor onze werkwijze beloond middels het winnen van de Circulair Ondernemen Award van de regio Zwolle. Hierin werden we geprezen om onze breed uitgewerkte strategie en professionele aanpak. We laten in alle facetten van onze bedrijfsvoering nu de onderwerpen terugkomen en hebben als doel om een proactieve rol aan te nemen ten aanzien van circulariteit.

Actief bij

Schagen Groep

Rol binnen initiatief

Door mijn inbreng is iedereen in de organisatie zich bewust van dat de huidige manier van werken eindig is. Daardoor ontstaat er steeds meer motivatie en energie om na te denken en te handelen in overeenstemming met de gedachte van de circulaire economie. Het komt terug in grote aspecten zoals productontwikkeling, maar ook in kleine aspecten, zoals hoe we omgaan met ons afval en onze oude bedrijfskleding. Dit hebben we mede bereikt door het introduceren van de Sustainable Development Goals in onze bedrijfsvoering, waarbij we zeven doelen hebben geselecteerd als speerpunten voor een duurzame onderneming.

Vanuit welke rol

Young professional