Erik Thijs Wedershoven

IMG_0205

Erik Thijs Wedershoven is 32 jaar oud en Voorzitter Worldconnectors en Senior Manager Long Term Value

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Als voorzitter van Worldconnectors gaat het vooral om het identificeren van problemen en kansen op het gebied van duurzame ontwikkeling in Nederland, bijvoorbeeld issues waardoor we het risico lopen de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) niet te halen of kansen die het behalen van de SDG's juist bieden. En vervolgens partijen te vinden die deze issues oppakken, kunnen helpen verder brengen samen met onze leden. Dat is mijn belangrijkste rol: mensen met de ideeen die het meeste impact kunnen maken in contact brengen met zij die het kunnen helpen realiseren. Daarom bestaat Worldconnectors ook uit een heel aantal jonge leden die vaak met de eerste categorie komen - en meer seniore leden die hun ideeen kunnen helpen waarmaken.

Vanuit EY heb ik Long Term Value mede ontwikkeld, een methodologie voor bedrijven om hun langetermijn (financiele en duurzaamheids) waardecreatie te meten en rapporteren aan investeerders. Ik heb de werkgroep geleid die deze methodologie ontwikkelde die op 16 november 2018 is gepubliceerd en een andere werkgroep die indicatoren om financiele waardecreatie in relatie tot de SDG's te kunnen meten heeft ontwikkeld. Dit laatste maakte veel impact omdat tot nu toe de meeste bedrijven rapporteren hoe ze bijdragen aan de SDG's, maar maar heel weinig dit daadwerkelijk meten of strategische beslissingen op nemen. Tenslotte heb ik de toepassing van deze Long Term Value methodologie bij een dozijn bedrijven vanuit EY begeleid over het afgelopen jaar.

Doel

Meer dan veertig bedrijven hebben inmiddels de Long Term Value methodologie toegepast sinds vorig jaar, om indicatoren te ontwikkelen, beoordelen en integreren in bedrijfsprocessen en rapportages. Ik heb de werkgroep geleid die samen met vijf andere bedrijven, naast EY, de methodologie heeft uitgewerkt en toepasbaar gemaakt, en 'open source' heeft gepubliceerd opdat vele andere bedrijven het zouden kunnen gebruiken. Dan krijgen we de grootste verandering, als meer grote bedrijven langetermijn commitments aangaan. Ik heb de toepassing van de methodologie bij een dozijn bedrijven begeleid en dit heeft al tot wijzigingen in (externe) rapportages, investeerdersbriefings, intern 'perfomance management' (belangrijk voor remuneratie van RvB-leden) en investeerdersbeslissingen (bijv. impact van CO2-uitstoot meenemen in aankoopprocessen) geleid bij enkele van hen.

Ik heb me bewust afgelopen jaren niet meer opgegeven voor de dj100, maar aangezien dit mijn laatste jaar (als 32-jarige) is en de impact van met name wat ik vanuit EY heb gedaan in het implementeren van Long Term Value bij meer dan een dozijn multinationals, wilde ik het er toch nog eenmaal op wagen...URL 2: worldconnectors.nl

Actief bij

Worldconnectors en EY

Rol binnen initiatief

Toen ik voorzitter werd van Worldconnectors heb ik de transitie naar een onafhankelijke vereniging begeleid, zonder subsidie, inhoudelijk en financieel gedragen door de 100+ leden. Dit jaar heb ik vooral bijgedragen aan het ontwikkelen van een meerjaren-visie en plan, met name op de rol die Nederland kan spelen in de energietransitie en op het gebied van inclusiviteit. Als voorzitter heb ik geprobeerd om op beide dit jaar een concreet resultaat te behalen samen met ons team van coordinatoren, wat is gelukt rondom het klimaatakkoord en op inclusiviteit hopelijk later dit jaar.
Vanuit EY heb ik Long Term Value mede ontwikkeld, een methodologie voor bedrijven om hun langetermijn (financiele en duurzaamheids) waardecreatie te meten en rapporteren aan investeerders en andere 'key stakeholders'

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.ey.com/longtermvalue