Eric Geboers

foto

Eric Geboers is 25 jaar oud en Founder

Thema

Designtechnologie en innovatie

Initiatief

De komende eeuw staan we als mensheid opnieuw voor een aantal grote uitdagingen. Door klimaatverandering is er op veel plekken in de wereld een tekort aan zoet water. Woestijnen breiden zich uit, terwijl de bevolking groeit en er meer behoefte is aan voedsel en huisvesting. De bouw speelt hier een kwalijke rol in: traditionele materialen als staal en beton hebben een grote negatieve impact op het milieu.
Tijdens mijn studie Architectuur viel mij op dat veel woestijnen en droge gebieden in de buurt van grote hoeveelheden water liggen: zeewater. Denk bijvoorbeeld aan grote delen van het Midden Oosten, delen van Mexico, Australië en Namibië. Er wordt ook niet voor niets veel geld geïnvesteerd in het onderzoek naar de ontzilting van zeewater. Daarbij ontstaat echter een grote afvalstroom: zout. Dat wordt nu terug de zee in gepompt, met zeer negatieve gevolgen op het ecosysteem in zee.
Met The Salt Project gaan we die afvalstroom gebruiken - we gaan zouten architectuur maken in deze woestijngebieden. Hiervoor heb ik tijdens mijn studie een biobased zouten bouwmateriaal ontwikkeld. We denken dat we met dit bouwmateriaal van enkel zeewater heel mooie architectuur kunnen maken (zie de website!), zonder een aanslag te doen op het milieu. Op dit moment zijn we bezig met het verfijnen van dit bouwmateriaal door het ontwikkelen van een prototype in de vorm van een zouten meubel.

Doel

Het uiteindelijke doel van The Salt Project is steden bouwen van enkel zeewater. Onze afvalstof bij het bouwen is dan zoet water dat we weer kunnen gebruiken om verwoestijning tegen te gaan en gewassen te groeien. We zien te veel dat de gebouwde omgeving een aanslag doet op de natuurlijke omgeving - wij willen onderzoeken of er een symbiose kan ontstaan, waar de gebouwde omgeving een positieve invloed heeft op het natuurlijke.
Ik ben in juli 2015 op het project afgestudeerd aan de TU Delft. Sindsdien is het als project startup verder gegaan. Het project heeft enkele prijzen gewonnen, waaronder de Singapore Science of Future Cities competition en het project is genomineerd voor de Archiprix door de TU Delft. Ook zitten we in de top 10 in de Challenge: Stad van de toekomst (www.challengestad.nl), een accelerator voor duurzame Nederlandse bedrijven. Naast de ontwikkeling van het prototype zijn we bezig met een plan voor World Expo 2020 in Dubai en de ontwikkeling van een zouten meubel voor de Innovation Expo in Amsterdam. Verder begeleid ik studenten aan de TU Delft bij onderzoek naar het materiaal en geef ik lezingen om de boodschap van het project te delen.

Actief bij

The Salt Project

Rol binnen initiatief

Ik heb het project geïnitieerd en ben er sinds het afstuderen mee verder gegaan. Ik ben verantwoordelijk voor alle creatieve uitingen, de promotie en de ontwikkeling van het materiaal. Het is een groot project, en sinds de start ben ik ook bezig geweest er meerdere mensen, organisaties en bedrijven bij te betrekken, wat heeft geleid tot een aantal samenwerkingen met onder andere de TU Delft, GSFC Engineers en BLOC. Met het netwerk en kennis van deze partijen denk ik snel te kunnen ontwikkelen en schakelen. Als architect ben ik vooral gefascineerd door de de ontwerpmogelijkheden van het nieuwe materiaal en de integratie van het productieproces binnen lokale ecosystemen - in de toekomst zie ik mijn rol dus vooral als ontwerper/ontwikkelaar.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://www.buildingwithseawater.com