Emma Verheijke

November-2016_foto

Emma Verheijke is 29 jaar oud en Co-owner / managing partner

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Zonder bewustwording geen gedragsverandering – creeren van bewustwording over duurzaamheid én hoe mensen daaraan kunnen bijdragen is dan ook mijn persoonlijke missie.

Naast – tot vervelens toe – vrienden doorzagen over de gevolgen van vlees eten, vertaalt dat zich in campagnevoeren voor GroenLinks, bestuursfuncties bij ActionAid en Bee Network (Jong OS), maar vooral ook in mijn werk voor Sinzer:

Wat doet Sinzer? Steeds meer organisaties houden zich bezig met duurzaamheid, ofwel via producten of diensten, ofwel door verduurzaming van hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door aanpassingen in inkoop, productie of mobiliteit. Het doel: positieve impact op de wereld vergroten (zowel people als planet) en/of negatieve impact beperken. Daarbij is steeds meer behoefte om te meten en monitoren of, en zo ja hoeveel, impact hiermee nu echt wordt bereikt. Mijn bedrijf, Sinzer, biedt organisaties advies bij het zicht krijgen op deze impact, en biedt daarnaast een software tool waarmee organisaties hun ‘maatschappelijke en duurzame boekhouding’ continu kunnen bijhouden en op basis daarvan hun bedrijf bijsturen.

Hoewel niet het meest sexy onderwerp, is dit cruciaal om:
• Maximaliseren: inzicht in waar wel en juist niet impact wordt gerealiseerd, hoeveel, en waarom, helpt prestaties te verbeteren; 

• Legitimering: impact kunnen laten zien, helpt keuzes voor duurzame richtingen, innovaties en investeringen te legitimeren

• Draagvlak en bewustwording voor duurzaamheid vergroten

Doel

In 2014 lanceerden wij onze software voor maatschappelijke impactmeting. Inmiddels zijn er tientallen organisaties die de tool gebruiken om hun maatschappelijke impact en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid te monitoren. Maar vooral: dit helpt hen duurzamer te werk te gaan en zo hun maatschappelijke impact te maximaliseren.

Daarnaast zijn wij steeds meer bezig organisaties met elkaar te verbinden, zodat zij hun resultaten met elkaar kunnen vergelijken en op die manier van elkaar kunnen leren en verbeteren. Ook kijken we daarbij naar het grotere plaatje: aan welke Sustainable Development Goals dragen organisaties bij door middel van hun duurzaamheidsbeleid of duurzame producten en diensten?

Hierbij staat voorop dat organisaties oprecht (Sinzer = sincere) zijn over hun gerealiseerde impact ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij gaat het dus niet alleen om positieve verandering die wordt gecreëerd doordat je misschien duurzamer bent gaan inkopen, maar ook om transparant zijn over de negatieve impact op planet en people die je mogelijk met andere elementen van je bedrijfsvoering creëert.

Actief bij

Sinzer, Action Aid, Bee Network

Rol binnen initiatief

Ruim twee jaar geleden startte ik bij Sinzer als impact consultant – inmiddels ben ik mede-eigenaar en manage ik ons consultants team. “Think bigger” is mijn filosofie. Dit heeft geholpen Sinzer in korte tijd flink te laten groeien, maar ook om organisaties van beursgenoteerd tot mkb uit publiek, privaat en alles daar tussen in te overtuigen dat "data driven" werken helpt bij het verwezenlijken van duurzame missies, dat duurzaamheid niet alleen belangrijk is maar ook een zeer sterke business case heeft, en vooral dat de kleinste acties de potentie hebben om enorm veel impact te realiseren.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.sinzer.org