Emma Fromberg

Emma_F_BW_Website-600x320

Emma Fromberg is 25 jaar oud en Founder en Lead Designer

Thema

Design, Technology and Innovation

Initiatief

De CirQlight is het tegenantwoord voor vervuilende wegwerp fietslampjes. Er zijn fietslampjes die een langere levensduur hebben, maar die zijn vaak ook duurder. Een belangrijke voorwaarde van het ontwerp was de lage kostprijs en de lange levenduur van het product: een dilemma. In plaats van het optimalizeren van de materialen en componenten van een fietslampje, is gekeken naar het systeem waarin het opereert. Gebruiks willen niet perse te eigenaar zijn van een fietslampje: ze willen verlichting op hun fiets (..of een boete vermijden op de weg terug naar huis).

Dat is het uitgangspunt waarmee the CirQlight is ontworpen. Het is een product service system waarbij de gebruiker licht koopt, maar geen lampjes. De lampjes blijven eigendom van CirQlight en toegang kan worden verkregen via een vending machine. Wanneer het lampje aangeeft dat het bijna leeg, kan de gebruiker terug naar de vending machine en toegang kopen tot een nieuw lampje. In de machine wordt het “oude” lampje weer opgeladen en teruggebracht in circulatie. Omdat het leegraken van de batterij niet de eindelevensduur betekent, kan het lampje in meerdere cycli worden gebruiken. Alle materialmen en componenten blijven in circulatie, en wanneer er iets kapot gaat is dat niet de verantwoordelijkheid voor de gebruiker.

Doel

Binnen een paar maanden na het concept tot stand kwam, kwam de CirQlight in de Plug-in City te staan tijdens Dutch Design Week 2016. Kort daarna is er een team ontwikkeld om deze start-up heen en is er een werkend prototype ontwikkeld voor the Mind the Step expositie tijdens Dutch Design Week 2017. De volgende stap in een pilot in een studentenstad.

De CirQlight voor ons een manier om een nieuw verhaal over de economie te vertellen. Als we op een duurzamere manier willen leven, moeten we bedenken wat er met onze producten gebeurt na het gebruik. Het bedrijf dat de producten ontwerpt en maakt, kan vaak het beste ervoor zorgen dat de producten, componenten en materialen de hoogtste kwaliteit behouden. Met het ontwerp van de CirQlight willen we laten zien dat is zo'n systeem oplossing veel waarde voor zowel de producent als de gebruiker kan creeeren.

Actief bij

CirQlight

Rol binnen initiatief

Als ontwerper heb ik laten zien dat je waarde kan creeeren voor zowel het bedrijf als de gebruiker, door materialen in circulatie te houden. Door middel van dit product service systeem, probeer ik het verhaal over de circulaire economie over te dragen op andere ontwerpers en ondernemers.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.cirqlight.com