Else de Ridder

Else

Else de Ridder is 26 jaar oud en Founder

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 6% van de CO2-uitstoot van Nederland. De zorg gebruikt ontzettend veel energie en produceert enorme hoeveelheden afval. Een gevolg hiervan is klimaatverandering: een stijgende temperatuur, extreme droogte, een stijgende zeespiegel. Paradoxaal genoeg draagt dit bij aan een verminderde gezondheid van de mens, waardoor de behoefte aan goede zorg toeneemt. Zo worden deze negatieve effecten in stand gehouden.

Zorginstellingen worden zich steeds meer bewust van hun impact. Maar waar begin je met verduurzaming in zo'n grote instelling als een ziekenhuis? Vanuit deze gedachte heeft Else de Ridder MINT zorgadvies opgericht. Met haar bedrijf helpt ze zorginstellingen praktische verduurzaming te implementeren. Duurzaamheid heeft raakvlakken met ontzettend veel afdelingen in een ziekenhuis, bijvoorbeeld de afdeling waar de verandering gaat plaatsvinden, de medisch specialisten, de logistieke afdeling, ICT. Al deze afdelingen worden met elkaar in contact gebracht. Zo zit een afvalverwerker opeens aan tafel met een medisch specialist, wat voor interessante nieuwe inzichten zorgt.

Else helpt zorginstellingen met verschillende diensten, zoals het aanbieden van inspirerende lezingen om deze gezondheidsparadox beter onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals. Ook organiseert ze workshops over deze onderwerpen en begeleidt ze ziekenhuizen met langdurige trajecten met een meetbare duurzaamheidswinst.

Doel

De grootste impact op duurzaamheid kan worden behaald tijdens een langdurig project in een zorginstelling. Else heeft in 2019 een project begeleid op de operatiekamer van het UMC Utrecht. Daar wordt nu 75% van het schone verpakkingsmateriaal aangeboden voor recycling. Een enorme winst, gezien daar eerst slechts 10% gescheiden werd! Else is ook werkzaam op de endoscopieafdeling van het VUmc met een vergelijkbaar project over afvalscheiding. Op de IC van het Radboudumc werkt ze samen met het personeel aan een groen actieplan voor het nieuwe normaal na corona.

Ook geeft ze dit onderwerp meer bekendheid middels verschillende (landelijke) presentaties voor medisch specialisten. Ze wordt regelmatig uitgenodigd om haar behaalde resultaten te delen op duurzaamheidssymposia en -congressen. Zo heeft ze een groot bereik onder de Nederlandse ziekenhuizen.

Ook heeft ze een succesvolle pilot georganiseerd van haar Green Team Workshop, waarin 21 enthousiaste zorgprofessionals uit 6 verschillende zorginstellingen aan de slag gingen met het oprichten van een Green Team. Gezien de huidige situatie rondom Corona, wordt deze workshop op dit moment beschikbaar gemaakt als ebook of online workshop.

Actief bij

MINT zorgadvies

Rol binnen initiatief

Else heeft in april 2019 MINT zorgadvies opgericht, na een succesvol afstudeerproject op het gebied van duurzame zorg aan de TU Delft (cum laude). Met haar blik als ingenieur werpt ze een nieuw licht op deze vraagstukken. Tijdens haar onderzoek op de operatiekamer kwam ze er achter dat er veel behoefte is aan praktische verduurzaming, maar dat een ziekenhuis niet over de juiste expertise beschikt. In veel ziekenhuizen zijn de processen op een vergelijkbare manier ingericht. Else zet haar expertise en opgedane ervaring in in verschillende zorginstellingen, om van elkaar te leren en de transitie naar duurzame zorg te versnellen. Haar inzet voor duurzame zorg heeft al geleid tot het winnen van de Sustainable Healthcare Challenge 2019 en de Unilever Research Prize 2019.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

https://www.mintzorgadvies.nl