Ellen van der Veer

Ellen

Ellen van der Veer is 30 jaar oud en Energietransitie Consultant

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Ik zet mij in voor het versnellen van de energietransitie als energietransitie consultant. In de eerste jaren van mijn carrière heb ik dat gedaan binnen onderzoeksinstituut TNO, waar ik actief heb gewerkt aan het opzetten van publiek-private samenwerkingen in het werkgebied van de transitie, zoals het North Sea Energy research consortium. Dit jaar maak ik de overstap naar het havenbedrijf van Amsterdam om juist aan concrete implementatie van de energietransitie in de Nederlandse havens te gaan werken.

Naast mijn baan als consultant zet ik mij ook in voor duurzaamheid en natuur met mijn eigen bedrijf: een illustratiestudio. Vanuit mijn studio organiseer ik gecombineerde natuurexcursies en illustratieworkshops om mensen beter te leren kijken naar de natuur. Daarnaast is de natuur een grote inspiratiebron voor mijn werk, waarmee ik de schoonheid van de natuur ook graag aan anderen overdraag. Ook zet ik mij als ecologisch tuinontwerper in opleiding in voor een betere bijdrage van groen in de stad aan de ecologische waarde van de omgeving. Zo probeer ik zowel professioneel als privé impact te maken in het veld van duurzaamheid en natuur.

Doel

Als interface manager en programmalijntrekker binnen het North Sea Energy programma maak ik al vier jaar serieuze impact binnen het werkveld van systeemintegratie binnen het offshore energiedomein. Door publieke en private partijen samen te brengen in een groot onderzoeksprogramma kunnen we echt de grote lijnen uitzetten van hoe ons toekomstige energiesysteem op zee er uit zou kunnen zien. Met mijn overstap naar het havenbedrijf hoop ik veel van onze concepten in de praktijk mogelijk te gaan maken.

Ook publieke perceptie en communicatie van ons werk vind ik hierin belangrijk - ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de Burgemeester van Jouw Noordzee. Een activitatie waarbij we als TNO en Summerlabb de grote uitdagingen op de Noordzee naar het brede publiek brengen via activiteiten en festivals.

Tenslotte heb ik vanuit mijn eigen bedrijf een reeks succesvolle gecombineerde natuurexcursies en illustratieworkshops opgezet in parken in Utrecht.

Actief bij

Port of Amsterdam

Rol binnen initiatief

Binnen Port of Amsterdam werk ik dagelijks aan daadwerkelijke realisatie van de energietransitie in de haven vanuit het team Strategie & Innovatie. Om een schoon, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem in 2050 en daarmee de Parijs klimaatdoelen mogelijk te maken, moeten vandaag belangrijke keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden om daar te komen.
Mijn achtergrond bij een toegepast onderzoeksinstituut geeft me voldoende technische bagage om het Havenbedrijf concrete keuzes te laten maken om de transitie mogelijk te maken en te versnellen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.portofamsterdam.com/nl/ontdek/duurzame-haven/energietransitie