Eline Kik

eline

Eline Kik is 32 jaar oud en Directeur en programmadirecteur

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Als directeur van Green Business Club Nederland en programmadirecteur Green Business Club Zuidas verbind ik op zowel landelijk als lokaal niveau bedrijfsleven, overheid en andere organisaties, met als doel om gezamenlijk kantorenparken en bedrijventerreinen te verduurzamen.
Met Green Business Club Zuidas werk ik samen met de aangesloten bedrijven aan een concreet, duurzaam programma rondom de thema’s duurzame energie, mobiliteit, afval & circulair, mensen en water & groen. In projectgroepen wordt kennis gedeeld en worden best practices uitgewisseld. De nadruk ligt hierbij op DOEN: de uitwerking en uitvoering van concrete projecten.
Als directeur GBC Nederland signaleer ik kansen en behoeftes in het land om nieuwe, lokale Green Business Clubs op te richten en zet de eerste stappen hiertoe. Daarnaast verbind ik de zes lokale Green Business Clubs, met als doel kennisuitwisseling.

Doel

In de afgelopen vijf jaar is Green Business Club gestaag gegroeid en maakt steeds meer impact . Green Business Club Zuidas heeft succesvolle projecten geïnitieerd zoals deelauto’s in het gebied, de aanleg van 7.000 m2 blauw-groen Polderdak, de introductie van Meatless Monday, meer plastic scheiding en recycling bij bedrijven en een kraanwatercampagne die er voor heeft gezorgd dat er beduidend minder bronwater uit flessen wordt gebruikt. GBC Zuidas heeft inmiddels 35 participanten waaronder grote bedrijven zoals ABN AMRO, Accenture, Deloitte, de Vrije Universiteit, Loyens & Loeff en de gemeente Amsterdam.
Vanuit mijn rol voor Green Business Club Nederland heb ik er mede voor gezorgd dat lokale Green Business Clubs zijn gestart in het stationsgebied van Utrecht, het Beatrixkwartier in Den Haag, Twente, Duiven en binnenkort ook in Eindhoven, Zaandam en Rotterdam.
In vijf jaar tijd zijn er vijf Green Business Clubs opricht. Daarnaast zijn er nu drie in oprichting. Om de kennisdeling tussen deze lokale clubs te borgen, heb ik een landelijke Green Business Club Kennisbank ontwikkeld i.s.m. RVO en zijn er diverse samenwerkingen opgezet met andere regionale en en lokale organisaties.

Actief bij

Green Business Club Nederland en Green Business Club Zuidas

Rol binnen initiatief

Bij Green Business Club Zuidas stuur ik een team aan van projectmanagers, bedenk samen met het bestuur en de participanten het programma en geef de projecten vorm.
Op landelijk niveau werk ik samen met het bestuur aan de strategie van de Green Business Clubs en breng ik de lokale programmamanagers regelmatig bij elkaar om hierin mee te denken. Ik ga op pad om partijen te enthousiasmeren voor Green Business Clubs, omdat we samen meer kennis hebben, efficiënter kunnen werken aan duurzaamheid, meer slagkracht hebben en daardoor meer duurzame impact kunnen maken.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://www.greenbusinessclub.nl/