Eline Burger

Eline

Eline Burger is 28 jaar oud en Co-Founder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Eline heeft een bachelor Architecture aan de TU Delft gedaan en haar studie afgerond met de master Industrial Ecology.

Na haar functie als sustainable consultant bij CE-Delft en Witteveen+Bos heeft Eline samen met haar co-founder halverwege 2018 TheEarlybirds opgericht. Voorafgaand aan TheEarlybirds adviseerde ze bij CE-Delft gemeentes en provincies over hoe ze hun doelen als energieneutraal of klimaatneutraal in konden vullen in de gebouwde omgeving. De opgave aardgasvrij bleek hierin de grootste opgave te zijn en vereiste steeds meer een verdiepende en concrete aanpak. Met TheEarlybirds heeft ze daarom rekenmodellen (o.a. in vorm van webtools) gemaakt die de transitie naar aardgasvrij versnelt door zeer concrete uitkomsten te geven. Voor zowel op gebouw- als wijkniveau worden diverse scenario's doorgerekend waarmee bewoners, gebouweigenaren, gemeentes, netbeheerders en warmteleveranciers verder kunnen.

In haar "vrije tijd" besteedt ze ook veel tijd aan haar vakgebied. Eline is onderdeel van een beleidsgroep van de politieke partij Volt, gericht op het vormen van (Europees en Nederlands) beleid op het gebied van “Climate & Energy”. Ook zeer lokaal is ze op haar vakgebied actief. Zo heeft ze sinds kort de duurzaamheidscommissie van Jumpteam opgericht, een brandingssportvereniging in Den Haag.

Doel

TheEarlybirds vliegen in de juiste richting. Na veel ontwikkelwerk zijn de eerste zestal projecten afgerond voor gemeentes, woningbouwcorporaties en een zorginstantie. Daarnaast is er een toenemende belangstelling voor de concrete mogelijkheden van de modellen vanuit gemeentes, onderzoeksbureaus, netbeheerders, waterschappen en andere adviesbureaus. Maar het gaat de opdrachtgevers niet alleen over de uitkomsten van de modellen. Het strategisch consult wordt er expliciet bij gevraagd. Daar ligt een deel van de kracht van Eline. Ze is in staat het gehele plaatje te zien, het in de modellen om te zetten en de uitkomsten op een heldere manier te duiden.
Haar netwerk binnen de duurzaamheidssector is in korte tijd enorm gegroeid.

Actief bij

TheEarlybirds.nl

Rol binnen initiatief

Eline heeft het bedrijf mede opgestart en doorontwikkeld tot waar het nu is. Ze heeft een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de modellen gehad en aan de opbouw van het klanten- en contactennetwerk.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://theearlybirds.nl/