Duurzame Troonrede: ‘Behoefte aan leiderschap, visie en lef’

We spraken er al eerder over: Generatie Y. Iedereen geboren na 1981. Deze jonge generatie is in het bezit van een hoog maatschappelijk bewustzijn, waardoor zij goed op de hoogte is van politieke en economische ontwikkelingen. Generatie Y wil het liefst op een zinvolle manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze jonge mensen bezitten dan ook een grote mate van ondernemerschap en durven zich te onderscheiden door het nemen van initiatief. Het kan niet anders of deze generatie moet zich aangesproken voelen door de woorden van Marjan Minnesma (directeur van Urgenda) afgelopen dinsdag 3 september tijdens het uitspreken van de Duurzame Troonrede, toen zij sprak over de noodzaak van ‘leiderschap, visie en lef voor een duurzame economie’.
 
Urgentie ontbreekt
Marjan Minnesma: ‘Waar het ons in Nederland, maar ook daarbuiten, aan ontbreekt is de wil en de lef om de klimaatverandering, die ons allen bedreigt, echt aan te pakken. Wetenschappers waarschuwen al sinds 1990 voor klimaatverandering. Het is opvallend dat in het afgelopen jaar het vooral bankiers en economen van onder meer het IMF en de Wereldbank zijn geweest die alarm hebben geslagen over de dreigende klimaatverandering en de economische gevolgen.’
 
Wij, de generatie van nu en de leiders van de nabije toekomst beschikken over die visie op de toekomst. We zijn niet bang onze nek uit te steken en beslissingen te nemen. Dus, leiders en bestuurders van nu: maak kennis met de jonge mensen van de Duurzame Jonge 100 – het barst hier van de idee├źn, visies en actie om in 2030 een robuuste economie te kunnen hebben. Doe er je voordeel mee!
 
De Duurzame Troonrede is hier te bekijken: