Dominique Hermans

Fulda-4

Dominique Hermans is 32 jaar oud en Adviseur & Inspirator Circulariteit

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

“Act green and be true”.
Dominique inspireert vanuit dit motto (zowel privé als zakelijk) om een wereld te creëren waar mensen bewust leven en er geen meer afval is. Met privé een buy-nothing-new leefstijl en in het werkende leven de rol van MVO adviseur op Circulaire Bedrijfsvoering bij Alliander. Dit grote energie netwerkbedrijf koopt jaarlijks voor honderden miljoenen aan grondstoffen in voor kabels, leidingen en meters (in je meterkast).
Mijn rol is om alle inkopers, technici en managers te inspireren om 1) circulair in te kopen, inclusief gerecyclede materialen en modulair ontwerp ; 2) grootschalig herinzet toe te passen (onze eigen "Marktplaats") en 3) ons afval om te zetten in nieuwe hoogwaardige materiaalstromen. Dit alles door goede samenwerking met onze vele ketenpartners, zoals producenten, leveranciers en verwerkers.
Circulariteit bij Alliander in 3 minuten uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=9UoIgAdt0jk&t=42s

Op dit moment is het grootste marktvolume om te verduurzamen de Fair Meter.
Samen met netbeheerder Stedin kopen we nu deze slimme meters in voor 4 miljoen huishoudens in Nederland. De afgelopen 2 jaar heb ik ervoor gezorgd dat onze internationale meterleveranciers uitgebreid geïnformeerd en geïnspireerd zijn om hun slimme meters een totaal nieuw, duurzaam ontwerp te geven.

Doel

In 2016 en 2017 hebben we, in nauwe samenwerking met onze meterleverancier een totaal nieuw ontwerp ontwikkeld. Het resultaat: een radicaal nieuw meterdesign met gemiddeld 25% minder plastic en 35% minder metalen dan de huidige slimme meters.

Kijkend naar de miljoenen meters die nog geproduceerd gaan worden, is er in totaal sprake van een besparing van 221 ton plastic en 53 ton metalen (!). Dit staat gelijk aan duizenden tonnen minder CO2-uitstoot de komende jaren. Een gigantische stap vooruit; dat hadden we vooraf nooit durven dromen.

Daarnaast zijn er in de Fair Meter veel minder materiaalsoorten gebruikt. Zeven materialen, waaronder messing, komen helemaal niet meer terug in het nieuwe design. Zo helpen we om verspilling van schaarse grondstoffen tegen te gaan. En die impact wordt alleen maar groter, omdat deze meter als nieuwe standaard aan het productportfolio van onze meterleverancier is toegevoegd, waardoor de impact wereldwijd wordt.

Daarnaast heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de Fair Meter Toolkit, zodat andere netbeheerders internationaal onze duurzame aanpak snel kunnen opvolgen.

Actief bij

Alliander

Rol binnen initiatief

De afgelopen 2 jaar, na het sluiten van het contract voor de Fair Meter, heb ik ervoor gezorgd dat onze meterleveranciers uitgebreid geïnformeerd en geïnspireerd zijn om hun slimme meters een totaal nieuw, duurzaam ontwerp te geven. Hiertoe ben ik bij alle Europese fabrieken langs geweest, en heb ik de R&D teams van leveranciers via inspirerende voorbeelden enthousiast gemaakt om te komen met radicale, duurzame verbeteringen in hun product.
Daarnaast heb ik op diverse congressen mogen spreken over de urgentie van het verduurzaming van elektronica producten (zoals de slimme meter, maar ook vanuit onze kennis-partner Fairphone) en het circulair inkopen van technische assets.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.fairsmartmeter.com/