DJ100 in beweging

‘Van lijst naar beweging’, dat was het onderwerp voor de allereerste DJ100 toekomst meet-up. Met een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen begon vrijdag 24 januari de bijeenkomst zittend op stoelen en tafels en later her en der in groepjes verspreidt door het kantoor bij host Sustainable Motion. Al snel werd duidelijk: de DJ100 energie is volop aan het stromen en het is de hoogste tijd nieuwe stappen te zetten!
 
Afgelopen jaar heeft de DJ100 zich gefocust op jonge mensen als sleutel tot de toekomst. Een nieuwe economie en maatschappij zijn al zichtbaar in het doen en denken van een jonge generatie koplopers, en daarom zijn zichtbaarheid, het verbinden in een sterke beweging en de koppeling met de gevestigde orde in bedrijfsleven en overheid van groot belang voor een duurzamere toekomst. We hebben drie pijlers opgesteld als focus voor de toekomstige DJ100 beweging:
 
1. Zichtbaarheid vergroten van de inspirerende initiatieven en ideeën van jonge mensen in Nederland op het gebied van duurzaamheid.
 
2. Het versterken van de jonge beweging in Nederland d.m.v. het opbouwen van een sterk netwerk.
 
3. Nieuwe verbindingen creëren, en bestaande verbindingen versterken tussen de gevestigde en de jonge generatie en het bevorderen van de uitwisseling van kennis en inspiratie tussen generaties en binnen generaties onderling.
 
In kleine groepen gingen de DJ100 geselecteerden, genomineerden en geïnteresseerden in gesprek over belangrijke vragen voor de beweging: what’s in it for me? Waarom is er eigenlijk een beweging nodig? Hoe kun je een dergelijke beweging coördineren?
 
Een verslag van deze avond is hier terug te lezen. Komende tijd gaat het DJ100 team aan de slag met alle ideeën en inzichten uit de avond, en komt snel bij jullie terug voor de lancering van de DJ100 beweging, ‘een beweging van jonge mensen met impact’. Stay tuned!
 
Ook jong en goed bezig voor de wereld? En wil je graag een bijdrage leveren aan deze beweging? Blijf op de hoogte en meld je snel aan.