dj websitebanner

Dit jaar geen DJ100 editie

Wij, SustainableMotion, hebben de afgelopen 7 jaar de Duurzame Jonge 100 jaren met veel plezier en overtuiging georganiseerd en zijn wij blij met de vele deuren die het voor Dj100-ers heeft geopend. We hebben er veel liefde, tijd en resources in geïnvesteerd, maar helaas kunnen we geen komende editie organiseren wegens ontbrekende middelen en we kunnen het niet naast onze andere projecten blijven organiseren. Wij vinden dit erg jammer, maar wellicht dat het in de toekomst anders komt te liggen. De afgelopen 7 jaar heeft het Ministerie van IenW de verkiezing en het na traject van de DJ100 mede mogelijk gemaakt met verschillende financiering. Het ministerie van IenW heeft aangegeven de subsidieverstrekking te moeten stoppen omdat het recht op subsidie is verstreken. Het ministerie van IenW zal op een andere manier inclusieve jongerenparticipatie gaan stimuleren, omdat het belang ervan nog steeds groot is.

We wensen alle DJ100-ers erg veel succes in de toekomst en we hopen dat jullie je positieve impact op wereld blijven voortzetten en misschien wel uitbouwen. Hopelijk ontmoeten wij elkaar nog in de toekomst.