Dirk Bijl de Vroe

Dirk Bijl de Vroe is 32 jaar oud en Oprichter en aanjager

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Twee initiatieven springen er wat mij betreft uit: het Fair Meter project (i.s.m. Alliander en Stedin) en het initiatief 'Gener8' waarbij we momenteel bezig zijn met het oprichten van een samenwerkingsverband om circulaire zonnepanelen te produceren.

Fair Meter: Netbeheerders Alliander en Stedin hebben zich hard gemaakt om de nieuwe generatie slimme meters niet alleen slim te maken, maar ook duurzaam en verantwoord. Bij de inkoop is gelet op het gebruik van duurzame materialen, de herkomst van grondstoffen, het uitsluiten van kinderarbeid, en de circulariteit van de meter. De ‘fair meter’ is genomineerd voor de Accenture Innovation Awards én voor de Sustainability Award van de EU Utility Week. Afgezien van verregaande duurzaamheids (fair) targets in de aanbesteding zijn ook twee pilot trajecten gestart waarin we samen met leveranciers toewerken naar volledige ketentransparantie en waarin we een 'proof of concept' gaan ontwikkelen van een 100% fair meter.

Doel

Fair Meter project: Ik heb persoonlijk geholpen bij de uitvoering van de Green Deal Fair Meter. Ik heb een leidende rol gespeeld in de definitie van Fair (i.s.m. ketenpartijen) en het vertalen hiervan naar targets in de aanbesteding. Later heb ik samen met mijn collega Alliander en Stedin uitgebreid ondersteund in het vormgeven en uitvoeren van de Europese aanbesteding voor de nieuwe slimme meters waarbij 'Fair' een een van de vier hoofddoelstellingen was. Dit heeft geleid tot duurzaamheids targets voor de meters en de 2 pilot trajecten. Momenteel ben ik betrokken bij de organisatie van de twee pilot trajecten. In alle activiteiten speelt het creëren van draagvlak voor deze ideeën binnen de organisaties van Alliander, Stedin en de bredere keten een grote rol.

Gener8: hier ben ik trekker van het initiatief. We hebben momenteel alle ketenpartners (PV producent, afvalverwerker, vooraanstaand energie onderzoeksinstituut) akkoord voor het projectplan en staan klaar om de technische pilot te starten.

Actief bij

Gener8

Rol binnen initiatief

Oprichter en aanjager. Ik geloof dat de solar industrie meer waarde kan toevoegen door de energetische voordelen van een zonnepaneel aan te vullen met een verantwoord grondstoffengebruik. Ik heb samen met een aantal collega's een leidende rol gespeeld in het opzetten van een samenwerkingsverband dat met ketenpartners nu de eerste stappen zet in de richting van een volledig circulair zonnepaneel. In een volgende stap hangt er ook een innovatief businessmodel aan vast dat het mogelijk maakt om panelen aan een aanzienlijk grotere groep mensen te leveren.

Vanuit welke rol

Ondernemer