Derk Alssema

dhr. Derk Alssema; Goes; 2015

Derk Alssema is 32 jaar oud en Wethouder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Derk is wethouder bij de gemeente Goes en houdt zich o.a. bezig met het thema duurzaamheid.

Doel

Derk heeft zich ingezet voor een duurzame toekomst in Goes met het opstellen van een klimaatprogramma voor de komende jaren. Goes heeft als doel om in 2045 een energieneutrale gemeente te zijn.
Ook voor de regio is hij actief. Zo heeft hij zich ingezet om het Zeeuws Energieakkoord op te stellen, met als doel dat alle particuliere woningen in Zeeland in 2045 energieneutraal zijn. Ook is hij actief bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie.

Actief bij

Gemeente Goes

Rol binnen initiatief

Binnen Goes vindt hij het belangrijk dat iedereen, zowel jong als oud, weet wat klimaatverandering is en wat je zelf kan bijdragen om te zorgen dat het klimaat niet verder verandert. Ook lokaal kun je iets bijdragen, want alle kleine beetjes helpen.
Daarnaast is hij lid van het bestuurlijk kernteam van het Zeeuws Energieakkoord, dat naast een duurzame bebouwde omgeving, streeft naar een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050.

Vanuit welke rol

Young professional