De DJ100 en het Earth Charter

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

Deze zijn:

 

I. Respect en zorg voor alle levensvormen
II. Ecologische integriteit
III. Sociale en economische rechtvaardigheid
IV. Democratie, geweldloosheid en vrede

 
DJ100 is officieel ‘endorser’ van het Earth Charter. Dat houdt in dat wij het Earth Charter officieel bekrachtigen (oftewel endorsen), en op deze manier laten weten achter de opvattingen en doelstellingen van het document te staan. Wij beloven ons aan te sluiten bij dit wereldwijde partnerschap, dat streeft naar een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld, en ons in te zetten voor de uitvoering van de waarden en principes van het Earth Charter.

 

De Earth Charter principes komen terug in de wijze waarop bij de DJ100 de 100 meest inspirerende jongeren geselecteerd worden. Zet iemand zich overwegend in voor People of Planet? Is het werk van de jongere gericht op educatie, bewustwording, cultuurverandering? Probeert de jongere nieuwe productmethoden te ontwikkelen of energiebesparing te bevorderen? Richt hij/zij zich op voedsel en landbouw of juist op biodiversiteit en natuurbehoud? Ligt de focus op het verduurzamen van het bedrijfsleven? Of ben je super technisch en richt je je juist op design en technologie?

 

Meer weten over het Earth Charter? Bekijk dan deze video:
 

 

Lees hier het interview dat Earth Charter hield met DJ100 teamlid Talitha Muusse.