Daan Groot

0f55b77

Daan Groot is 31 jaar oud en Natuurverdubbelaar / lector

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

De Natuurverdubbelaars is als projectbureau actief op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal. In onze projecten weten we de verbinding te leggen tussen economie en ecologie.

Door in de huid van ondernemers te kruipen, komen we tot oplossingen waarbij natuur geen geld kost, maar onderdeel wordt van een toegevoegde waarde-strategie. De antwoorden liggen niet voor het oprapen, maar door een integrale blik en een multi-disciplinair team weten wij aansprekende resultaten neer te zetten.

Er is nog volop behoefte aan kennisontwikkeling op dit vlak. Het is daarom ontzettend gaaf dat ik in 2017 benoemd ben tot lector Innovatief Ondernemen met Natuur aan de HAS Hogeschool. Vanuit deze positie verrichten we praktijkgericht onderzoek, zij-aan-zij met ondernemers in de proeftuin Noord-Brabant. Hierbij hebben we een team van 9 onderzoekers en jaarlijks meer dan tien studenten die afstuderen op onderzoeksvragen die samen met ondernemers worden opgesteld.

Doel

Enkele mooie resultaten die we in 2017/2018 hebben bereikt, zijn:
- Het rondkomen van de financiering van melkfabriek die direct bijdraagt aan het behoud van de grutto, na vele jaren nauwe samenwerking met een groep boeren en natuurorganisaties.
- Opstart van een project waarin de komende jaren 900.000 boeren in Tanzania geholpen gaan worden met het verbeteren van het ecosysteem waarvan zij afhankelijk zijn voor hun productie en inkomen.
- Na enkele malen tweede te worden bij openbare aanbestedingen, voor de eerste keer een grote aanbesteding winnen.
- Meer dan 20 studenten laten afstuderen (zowel aan de HAS als bij De Natuurverdubbelaaars) op relevante vraagstukken hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit.
- Een eerste boek gepubliceerd: "Een goede boterham met natuur".


Daarnaast zijn we lid van o.a. de Natural Capital Coalition, The Hague Business Accord on Natural Capital, Business@Biodiversity, Ecosystem Services Partnership, en de WBCSD Natural Capital Advisory Group.

Actief bij

De Natuurverdubbelaars / HAS Hogeschool

Rol binnen initiatief

Als mede-oprichter, sta ik samen met mijn collega Erwin (die helaas al te oud is voor de DJ100) aan de basis van de Natuurverdubbelaars en aan het gedachtegoed waarmee benoemd zijn tot lector Innovatief Ondernemen met Natuur.

Wij hebben op eigen kracht de ontwikkeling gemaakt van een sympathiek initiatief naar een volwassen organisatie met een klein maar professioneel team, dat door onze klanten en partners zeer gewaardeerd wordt. De wereld veranderen is niet makkelijk, maar we zetten ons er elke dag met volle inzet voor in.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.natuurverdubbelaars.nl