Cora de Groot

Cora de Groot

Cora de Groot is 26 jaar oud en Duurzaamheidsmanager

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

In 2013 ben ik begonnen in de infrasector met de ambitie om de CO2-uitstoot van de sector te verlagen. Deze ambitie heb ik deels concreet gemaakt door samen met Mourik niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behalen. Daarnaast heb ik in 2014 en 2015 namens Bouwend Nederland deel genomen in het Centraal College van Deskundigen, waarbij ik mee heb gewerkt aan het ontwikkelen van handboek 3.0 van de CO2-prestatieladder. Maar het besef kwam al snel dat een certificaat niet voldoende is om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Daarom dat we gestart zijn met het opzetten van verschillende initiatieven in de keten, sector en regio om de CO2-uitstoot te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het CO2-reductieprogramma waarbij we met bedrijven uit de Alblasserwaard gezamenlijk werken aan het reduceren van onze uitstoot en de Green Deal Het Nieuwe Draaien waarbij we gezamenlijk werken aan het reduceren van het brandstofverbruik van groot materieel.

Doel

Vandaag de dag is mijn rol uitgegroeid tot duurzaamheidsmanager bij Mourik. En wat ik al bereikt heb? Persoonlijk ben ik er al trots op dat een groot bouwbedrijf heeft besloten om duurzaamheid te omarmen. Ook ben ik trots dat we de organisatie komende jaren zo gaan verduurzamen dat we in 2035 CO2- en energieneutraal zijn, maar ook volledig circulair! En hierbij gaan we niet alleen onze eigen organisatie verduurzamen, maar ook de sectoren waarin we werken. Namelijk door te werken aan een schone, circulaire industrie en duurzame infrastructuur. Hoe gaaf is dat?!

En wat ik daarbij nog belangrijker vind: practise what you preach! Mijn vriend en ik gaan dit jaar ons nieuwe huis volledig verduurzamen door het huis op duurzame wijze te renoveren en volledig energieneutraal te maken.

Actief bij

Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Rol binnen initiatief

Aan mij de eer om binnen Mourik het duurzaamheidsbeleid en onze ambities (CO2-, energieneutraal en volledig circulair) op te zetten, in te richten en uit te rollen de komende jaren.

Ik ben verantwoordelijk voor het managen van het duurzaamheidsprogramma en de totstandkoming van het duurzaamheidsverslag.

Ik werk mee aan een aantal verduurzamingsprojecten, zoals projecten die vanuit de Green Deal Duurzame GWW 2.0 worden uitgevoerd.

Daarnaast coƶrdineer ik verschillende initiatieven, programma's en deelnames aan stichtingen en regionale initiatieven.

Vanuit welke rol

Young professional