Cora de Groot

DSCF9854

Cora de Groot is 28 jaar oud en Bestuurslid

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Cora is werkzaam als manager duurzaamheid bij één van de grootste zelfstandige familiebedrijven van Nederland, Mourik. Ze is hierbij verantwoordelijk voor de transitie naar een duurzame koploper in de infra- en industriesector. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde, want hoe krijg je 2000 man mee in de transitie naar een emissieloze en circulaire onderneming.

Daarnaast heeft Cora verschillende initiatieven opgezet voor het verduurzamen van de regio en de keten, bijvoorbeeld het reductieprogramma BOME waar al meer dan 15 bedrijven uit de regio deelnemen om hun emissies tot 0 te reduceren. Daarnaast is ze ook actief binnen Bouwend Nederland in verschillende duurzaamheidscomissies om ook de branche te helpen verduurzamen.

In haar "vrije tijd" besteedt ze ook veel tijd aan het verduurzamen van de regio. Zo heeft ze vorig jaar de Stichting Duurzaam Molenlanden mede opgericht waar ze nu als bestuurslid zich inzet om burgers te inspireren en te helpen verduurzamen.

Doel

De resultaten waar Cora meest trots op is:
- De organisatie waar ze werkzaam is meegekregen in de transitie van een traditionele aannemer naar een onderneming waar duurzaamheid in het hart van de strategie staat. Mourik wil in 2025 duurzame koploper zijn en investeert in de transitie die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een waterstofaangedreven rupskraan.
- Actief bijdragen aan een duurzame regio; mee ontwikkelen van de RES, het oprichten van een stichting waarmee we ook burgers inspireren en helpen te verduurzamen, het opzetten van initiatieven waarmee ook bedrijven verder verduurzamen in de regio.
- In de branche actief bijdragen aan verduurzaming, zoals het ontwikkelen van een uniforme methode voor waardebehoud van materialen (materialenpaspoort) en het mee ontwikkelen van handboek 3.0 van de CO2 prestatieladder (vanuit haar rol in het Centraal College van Deskundige).

Actief bij

Stichting Duurzaam Molenlanden

Rol binnen initiatief

Cora heeft de stichting mede opgericht en doorontwikkeld tot waar het nu is. Als bestuurslid heeft ze voor de focus op vier themagebieden gezorgd: Energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit. En de bijbehorende communicatie rondom de thema's om burgers te inspireren.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.duurzaammolenlanden.nl/