Climmy Roeffen

foto1

Climmy Roeffen is 31 jaar oud en Adviseur circulaire economie

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden. Een thema waar organisaties in deze tijd niet meer omheen kunnen. Dat we er iets mee moeten, mag helder zijn. Wat we er mee kunnen is vaak nog een zoektocht.

Om hierbij op een pragmatische wijze invulling aan te geven, hebben we CEES ontwikkeld. CEES staat voor Circulair, Energie, Ecologie en Samenleving. Het is een methodiek wat leidt tot het Programma van Duurzaamheid voor elk project.

Om betekenis te geven aan het containerbegrip, betrekt CEES 6 duurzaamheidsthema’s: energie, grondstoffen, klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit en milieukwaliteit. In de initiatiefase van het project bepalen we gezamenlijk de ambitie voor elk thema. Uiteindelijk werken we naar oplossingen die van positieve meerwaarde zijn voor de gebruiker, de natuurlijke omgeving en financieel realistisch zijn.

In een werksessie met verantwoordelijke en betrokkene professionals, en gebruikers halen we ideeën op die van toegevoegde waarde zijn voor zowel het project, als ook voor de duurzaamheidsthema’s. Hiermee slaat CEES een brug tussen beleid en projecten.

We zijn gewend om van ambitie naar concrete invullingen te werken. Nu bepalen de concrete invullingen de ambitie. Hierdoor ontstaat de ambitie vanuit onderop en wordt per project de lat bepaald. De ambities worden vervolgens vertaald naar het Programma van Duurzaamheid. Dit als input en toevoeging op het reguliere programma van eisen.

Doel

Omdat CEES pragmatisch is, is het Programma van Duurzaamheid relatief snel (en goedkoop) opgesteld. Hiermee maken we duurzaamheid klein en behapbaar voor vele projectleiders. Afgelopen jaar is de methodiek ontwikkeld en direct in verschillende projecten toegepast. CEES leidt tot diverse resultaten.

Allereerst inhoudelijk: in de beginfase van het project wordt gekeken naar de meekoppelkansen van de 6 thema's worden. Vaak zit het verschil zich in een andere keuze maken. Deze mogelijkheden in vroeg stadium bekijken, zorgt voor efficientie en laat zien dat duurzaamheid niet (per se) duurder hoeft te zijn.

Daarnaast draagt CEES goed bij aan bewustwording: projectleiders krijgen een beeld wat ze met duurzaamheid kunnen en hun project ovan nog meer toegevoegde waarde kunnen maken. Een projectleider zei letterlijk: 'vanaf nu staat duurzaamheid standaard op mijn checklist'. Rapportage is uitnodigend en beknopt, en wordt daardoor graag intern bij organisatie gedeeld.

Als alle projectleiders duurzaamheid op hun checklist zouden zetten, zou de transitie een stuk sneller gaan. We werken met CEES aan een nieuwe 'standaard' manier van werken.

Actief bij

Adviesbureau Kragten

Rol binnen initiatief

Om antwoord te kunnen geven op een veel voorkomende vraag: 'ik moet iets met duurzaamheid, maar weet niet wat', heb ik het initiatief genomen om samen met een collega Ontwerper Buiten Ruimte een methodiek te onwikkelen. Het laagdrempelig toepassen van de methodiek was een vereiste.
Vervolgens hebben we de methodiek samen verder uitgewerkt: ik inhoudelijk, de collega als klankbord of het ook daadwerkelijk goed toe te passen is.
Nu CEES er is, is het o.a. aan mij om er bekendheid aan te geven en uiteraard de methodiek uit te voeren.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.kragten.nl/cees