Christine Teunissen

07B6C30C-3296-4757-A7AE-5D87071B8676

Christine Teunissen is 31 jaar oud en Lid Eerste kamer, fractievoorzitter gemeenteraad, voorzitter Animal Politics Foundation

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

Christine Teunissen is de jongste senator van Nederland en tevens de groenste. Daarnaast is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Ze strijdt met niet aflatende inzet voor een groene stad die mensen en dieren bescherming biedt tegen de projectontwikkelaars die het stenen tijdperk opnieuw willen vestigen.
Overal waar ontgroening van de stad dreigt is Christine te vinden om here belang van alles wat echt waarde vertegenwoordigt te beschermen tegen het recht van de sterkste.
Daarnaast is ze voorzitter van de Animal Politics Foundation die erin slaagde van de eerste Partij voor de Dieren die in het parliament gekozen werd een belangrijk exportproduct te maken. Inmiddels zijn er in 19 landen partijen voor de dieren opgericht, die mededogen en duurzaamheid als vertrekpunt van denken kiezen, een volstrekt nieuwe politieke lijn die niet uitgaat van de ouderwetse links-rechts tegenstelling maar van het overstijgend belang.

Doel

Christine stond aan de wieg van het Haags klimaatpact dat onder tevens werd door vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen in de Haagse gemeenteraad van links tot rechts. Daarin worden spoedige en vergaande Haagse klimaatmaatregelen bepleit, om de stad in 2030 klimaatneutraal te maken. Daarnaast behaalde ze tal van successen op het gebied van inperking van het afsteken van vuurwerk, meer propriteit voor vergroening van versteende wijken, opvang van gewonde in het wild levende dieren en de mogelijkheid om huisdieren mee te nemen naar een verzorgingstehuis. Ook voorkwam ze extra geluidsoverlast van Rotterdam-TheHague airport met een externe helicopterhaven en staat ze in de frontlinie van de strijd tegen de warmterotonde die Den Haag langdurig afhankelijk zou kunnen maken van restwarmte van fossiele energize. Daarnaast doet ze er alles aan de gemeentelijke catering meer plantaardig te maken, als voorbeeld voor de rest van de stad.

Actief bij

Partij voor de Dieren

Rol binnen initiatief

Vergroting draagvlak onder jongeren voor een verduurzaming van de samenleving. Pleitbezorger voor een meer plantaardige en dus diervriendelijke samenleving.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.partijvoordedieren.nl