Christiaan Kuipers

CK2018

Christiaan Kuipers is 30 jaar oud en Oprichter Straatboer & projectleider Urgenda

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Sinds eind 2019 is Christiaan Kuipers een eigen initiatief gestart, stichting Straatboer. Met deze stichting wil hij op een sociale en inspirerende manier stedelijk gebied vergroen(t)en samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de voorbeeldprojecten is het initiatief De Bonenparade. Hierbij wordt op de - vaak 'blokkendoosachtige' terreinen - zoveel mogelijk bloemen en groentes geteeld en wordt het kantoorpersoneel daar zoveel mogelijk bij betrokken door inspirerende nieuwsbrieven en heerlijke groentes.

Biodiversiteit stimuleren, bewustwording over lokale en duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie en waterbuffering zijn de drijfredenen van Christiaan om samen met collega's, vrienden en vrijwilligers werk te maken van de stichting en de bijbehorende projecten.

Daarnaast is Christiaan al een aantal jaar werkzaam bij Urgenda en houdt zich bezig met Circulaire Economie en het verduurzamen van zorghuizen met o.a. het project de Energiestrijd.

Doel

Het opstarten van de startup vergt veel (vrije) tijd maar staat inmiddels. Er zijn twee websites: www.straatboer.nl & www.bonenparade.nl. De organisatie begint te staan en ook is men direct begonnen op een drietal locaties om de omgeving te vergroen(t)en. In de binnenstad van Zwolle, zichtbaar voor iedereen; bij een bedrijvencomplex in Zaandam; en op bedrijventerrein Hessenpoort te Zwolle. Vooral deze laatste locatie vergt veel energie en tijd, maar kan een mooi inspirerend voorbeeld worden voor vele andere bedrijventerreinen in Nederland. Het vergroen(t)en van het bedrijventerrein en bijbehorende hekwerken gaat hier namelijk niet om meters maar eerder om hecto- of kilometers.

Hierbij twee linkjes van onze eerste nieuwsbrieven met leuke inspirerende foto's. Ondanks de coronacrisis is de Bonenparade doorgegaan en was er weer eens positief nieuws bij de bedrijven: 1) https://lnkd.in/gaK7Zbm en 2) https://lnkd.in/gGrEhQu.

Actief bij

Stichting Straatboer & Urgenda

Rol binnen initiatief

Het idee van de stichting en van de projecten zoals de Bonenparade, Groentegevels en Eerste Hulp Bij Groentetuinen is bedacht en verder uitgewerkt door Christiaan. Ook het opzetten van de organisatie, ontwikkelen van de websites en daadwerkelijk met de schop in de grond de projecten starten is iets wat zelf is gaan doen.

Samen met de sociaalwerkvoorzieningiorganisatie TIEM en andere deelnemende bedrijven of steunende organisaties hoopt de stichting een mooi voorbeeld te worden voor andere terreinen in of rondom de stad.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

https://www.straatboer.nl/