Christiaan Kuipers

20180321_174619

Christiaan Kuipers is 29 jaar oud en Projectleider

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Binnen Urgenda draagt Christiaan bij aan het verduurzamen van de zorgsector en is hij actief op het onderwerp Circulaire Economie.
Een van de projecten die hij binnen Urgenda organiseert is de Energiestrijd. Afgelopen maanden heeft hij ons, het personeel en vele bewoners van ons verzorghuis geïnspireerd en samen met andere zorghuizen gemotiveerd om te verduurzamen.
De Energiestrijd is dan ook een hele leuke en laagdrempelige manier om mensen bewust te maken en direct in actie te laten komen om klimaatverandering te verminderen.

Daarnaast trekt Christiaan binnen Urgenda het initiatief ZonOpZorg om door middel van crowdfunding, kosteloos voor een zorgorganisatie zonnepanelen op daken te realiseren. Ook initieert hij andere projecten binnen de zorgsector op duurzaamheidsvlak en heeft hij afgelopen jaar meegeholpen aan de Elfwegentocht. Als Fries is dit ongetwijfeld fantastisch om te laten zien dat twee weken fossiel frij voortbewegen in de provincie mogelijk is.

Ten slotte geeft hij maandelijks presentaties aan studenten, ondernemers, bedrijfsmedewerkers, scholieren over duurzaamheid en vooral wat we gezamenlijk kunnen doen op ieder thema om het tij te keren.

Doel

De Energiestrijd heeft afgelopen editie (periode van totaal 3 maanden) geresulteerd in een besparing van zo'n 61 ton CO2 en 25.000 euro aan energiekosten voor onze zorghuizen. Dit is nauwkeurig gemonitord, maar heeft vooral ook bij ons veel enthousiasme gecreëerd om samen met de bewoners meer te gaan doen op duurzaamheidsvlak.

Daarnaast is hij binnen andere project van Urgenda actief en ook op persoonlijk vlak motiveert en inspireert hij anderen. Hij zegt nee tegen korte vliegreizen met vrienden en hij heeft afgelopen jaar zijn nieuwe woning van voor 1900 zelf zo duurzaam mogelijk verbouwd en geïsoleerd.
Ook met zijn nieuwe tuin heeft hij ervoor gezorgd dat hij samen met zijn vriendin van mei tot en met oktober geen groente uit de supermarkt heeft hoeven te halen.

Actief bij

Urgenda

Rol binnen initiatief

Christiaan is projectleider en aanspreekpunt bij projecten in de zorgsector. Ook met bedrijven is hij druk bezig op het gebied van Circulaire Economie. Dat kunnen zowel de beginstappen zijn van een organisatie als verdere stappen van organisaties zoals ketensamenwerking.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.urgenda.nl/energiestrijd